Satori-Do - Bredenoord 153

4.8/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Satori-Do

Address :

Bredenoord 153, 3079 JD Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 3079
Website : http://www.simonvandriel.com/
Categories :
City : Rotterdam

Bredenoord 153, 3079 JD Rotterdam, Netherlands
J
Jeroen Stoute on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Hanneke Verweij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer veel aan de gesprekken gehad in moeilijke tijden. Mezelf gezocht veel geleerd over mijzelf. Op fijne rustig manier
Had a lot of talk in difficult times. Looking for myself learned a lot about myself. In a nice quiet way
C
Christian Hoyer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Simon heeft mij op manieren kunnen helpen die ik zelf niet voor ogen had. Het was een traject vol emoties en uiteindelijk meer waard dan geld kan uitdrukken! Stoei je met je persoonlijke ontwikkeling of zelfbeeld. Twijfel niet of zijn methodes een kans te geven!
Simon was able to help me in ways that I had not envisioned myself. It was a journey full of emotions and ultimately worth more than money can express! Do you play with your personal development or self-image. Do not hesitate to give his methods a chance!
M
Mike Hoyer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg goede ervaringen gehad bij Simon met name door een goede sfeer. Na elk gesprek positief verrast en met een goed gevoel naar huis. Ik gebruik de tools die ik bij hem geleerd heb dagelijks waardoor ik sterker in mijn schoenen sta.
Had very good experiences at Simon, especially because of a good atmosphere. After every conversation positively surprised and with a good feeling to go home. I use the tools I learned with him every day, making me stronger in my shoes.
J
Jeffrey Winter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De skills die ik bij simon heb geleerd, hebben mij geholpen eerlijk en puur te zijn naar een ander, maar voornamelijk naar mijzelf. Over Simon gesproken: de kwaliteiten die hij in zijn trainingen geeft, zie je ook terug in hem als persoon. Al om al enorm leuk en leerzaam om te mogen ervaren.
The skills I learned at simon have helped me to be honest and pure towards another, but mainly towards myself. Speaking of Simon: the qualities he gives in his training courses are also reflected in him as a person. All to be fun and educational to experience.

Write some of your reviews for the company Satori-Do

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *