Schoenmakerij A. Willems - Karel Mollenstraat Zuid 22

3.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Schoenmakerij A. Willems

Address :

Karel Mollenstraat Zuid 22, 5554 CH Valkenswaard, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5554
Categories :
City : Valkenswaard

Karel Mollenstraat Zuid 22, 5554 CH Valkenswaard, Netherlands
H
Henny Oosterbosch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een erg klantonvriendelijk man ga er nooit meer heen
A very customer unfriendly man never go there again
C
Cees Van der Marel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima zaak, vlot en plezierig geholpen (kopie van een sleutel).
Great business, smooth and enjoyable helped (copy of a key).
W
Wim Van Hoof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede, nette winkel met vriendelijk en adequaat personeel.
Good, neat store with friendly and adequate staff.
R
Rutger Van Der Meulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super zaak zeer kundig en vriendelijk personeel..
Super business very knowledgeable and friendly staff ..
A
Amber Antonis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Inderdaad niet erg klantvriendelijk, maar wel snelle en goede service.
Indeed not very customer-friendly, but fast and good service.
A
Angelo Waterschoot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

wat een rommeltje...maar vooral de zeeeer onvriendelijke bediening valt op...helaas, want de winkel biedt zaken die uniek zijn voor Valkenswaard.
what a mess ... but especially the marine unfriendly service is striking ... unfortunately, because the store offers things unique to Valkenswaard.
H
HEW Setz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is de beste schoenmaker van Valkenswaard??. Reparatie van schoenen tot in de perfectie!! Heb je schoenen waar je veel voor hebt betaald en deze zijn vies weet Willems ze weer nieuw te krijgen met een schoonmaakbeurt .....echt weer als nieuw....een dikke 10????????????????????Schoenmakerij A.Willems Valkenswaard
This is the best shoemaker in Valkenswaard??. Shoe repair to perfection!! Do you have shoes you paid a lot for and these are dirty you know Willems to get them new again with a cleaning.....really like new again....a big 10???????????????????? Schoenmakerij A.Willems Valkenswaard
D
Deborah Jessop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Quick service, few words and you are lucky if you get a friendly smile, but no worries, nothing personal, just special..

Write some of your reviews for the company Schoenmakerij A. Willems

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *