Schoonmaakbedrijf Eresdé Harlingen - Edisonstraat 21

3.2/5 based on 8 reviews

Schoonmaakbedrijf Eresdé | Professionele reiniging - Eresde.nl

Professioneel schoonmaakbedrijf nodig? Eresdé werkt razendsnel en grondig! Van periodiek schoonmaakonderhoud tot calamiteiten reiniging. Bel: 088 - 054 0500

About Schoonmaakbedrijf Eresdé Harlingen

De calamiteitendienst van Eresdé heeft een bijzondere overeenkomst afgesloten met diverse ziekenhuizen in het noorden van Nederland. Het betreft een contract voor het uitvoeren van calamiteiten in ziekenhuizen in Leeuwarden, Meppel, Groningen en Haren.

Onze calamiteitendienst zal 24/7 klaarstaan om spoedeisende opdrachten binnen deze ziekenhuizen aan te pakken. Zo zullen zij zorgen voor een grondige reiniging en desinfectie na een COVID- of MRSA-besmetting. Ook bij spoedeisende situaties zoals storm, brand of waterschades zullen zij zorgen voor een professionele afhandeling.

Wij zijn dankbaar voor deze overeenkomst en willen alle betrokkenen bedanken. Onze calamiteitendienst is breed inzetbaar en gespecialiseerd in diverse noodsituaties en de afhandeling hiervan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel. U kunt ons bereiken via 088 - 054 0500 of via ons formulier

Contact Schoonmaakbedrijf Eresdé Harlingen

Address :

Edisonstraat 21, 8861 NA Harlingen, Netherlands

Phone : 📞 +88
Postal code : 8861
Website : https://www.eresde.nl/
Categories :
City : Harlingen

Edisonstraat 21, 8861 NA Harlingen, Netherlands
j
jarno on Google

J
Jan Van der Bij on Google

Levert uitstekend werk.
Does an excellent job.
V
Vaya Zondervan on Google

Snelle service bij calamiteiten
Fast service in case of calamities
Y
Youri L' Istelle on Google

Wellicht is de ervaring niet universeel. Maar professionaliteit ontbreekt naar mijn mening.
The experience may not be universal. But professionalism is lacking in my opinion.
H
Houman Heydarie on Google

Stelletje afzetters, 2 uur gewerkt maar maken een nota van 5 uur. Ben niet van de negatieve recensies maar jullie verdienen je brood op een oneerlijke manier. Nooit meer dus.
Bunch of depositors, worked for 2 hours but make a note of 5 hours. Do not like the negative reviews but you earn your bread unfairly. So never again.
H
Homaan Heydarie on Google

Er wordt hoge reiskosten in rekening gebracht, alsof dat niet hoog genoeg is berekenen jullie ook nog eens de reistijd , dubbel ! Voor 1,5 uur werkzaamheden een factuur van €500 ! Nooit en nooit meer eresdé harlingen !! Oplichters !
High travel costs are charged, as if that is not high enough, you also calculate the travel time, double! An invoice of € 500 for 1.5 hours of work! Never and never again eresdé harlingen !! Scammers!
F
FeShelby on Google

Nog nooit zn slechte werkgever gehad. Geen priveleven en er word alleen maar geknoeid met je uren. Elke maand misste ik uren. Projectleider harlingen en de planner kunnen er ook niks van, wat een prutsers Planner liegt ook alleen maar. Deze man heeft meerdere gezichten wat een idioot
Never had such a bad employer. No private life and only your hours are messed with. I missed hours every month. Project leader Harlingen and the planner can also do nothing about it, what a tinkerer Planner also just lies. This man has multiple faces. What an idiot
P
Patrick on Google

Geweldig bedrijf had de overstap jaren eerder moeten maken!!!! Er waait een frisse wind door het bedrijf. dit is echt heel positief. Projectleiders zijn top en de eigenaar is een aardige man.ik zeg doorgaan en hoi dit vast.
Great company should have made the switch years ago!!!! A breath of fresh air is blowing through the company. this is really very positive. Project leaders are top notch and the owner is a nice man.I say go ahead and hi.

Write some of your reviews for the company Schoonmaakbedrijf Eresdé Harlingen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *