Schot Marketing & Communicatie - Steenenstraat 8

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Home - Schot Marketing & Communicatie - Schot.nl

Schot Marketing en Communicatie is in vele markten thuis en koppelt sprankelende creativiteit, ervaring en aan praktische daadkracht en service.

About Schot Marketing & Communicatie

Bij Schot zijn we als bedrijf ons bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid op allerlei vlakken. Naast het scheiden van afval, elektrisch rijden en het gebruik van ledverlichting op kantoor vinden we dat we ook op een andere manier impact kunnen maken.

Schot maakt deel uit van de Hoeksche Waardse gemeenschap en wil daar in de brede zin van het woord aan bijdragen. Daar hebben we verschillende manieren voor gevonden:

  • We kopen onze kantoorbenodigdheden en ondersteunende diensten zoveel mogelijk in bij lokale bedrijven. Ook bedrijfsactiviteiten plannen we vrijwel altijd binnen de Hoeksche Waard. We vinden het belangrijk om onze Hoeksche Waardse collega-ondernemers te ondersteunen.
  • Naast onze betrokkenheid bij lokale en regionale netwerken, bekleden we ook een bestuurlijke functie binnen een belangenorganisatie voor ondernemend Hoeksche Waard en helpen we de Hoeksche Uitdaging te organiseren.
  • We steunen het lokale onderwijs door desgevraagd les te geven op basisscholen en het voortgezet onderwijs en door stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten.
  • Schot sponsort het Roparun Team Oud-Beijerland en de doorkomst van de Roparun in de gemeente Oud-Beijerland. Daarnaast sponsoren we diverse Hoeksche Waardse sportverenigingen.
  • We ondersteunen maatschappelijke projecten zoals een lunchroom gerund door medewerkers met een verstandelijke of lichamelijke beperking en het Oldensehuis Hoeksche Waard. Dat doen we door onze tijd en expertise beschikbaar te stellen.

Contact Schot Marketing & Communicatie

Address :

Steenenstraat 8, 3262 JM Oud-Beijerland, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 3262
Website : https://schot.nl/
Categories :
City : Oud Beijerland

Steenenstraat 8, 3262 JM Oud-Beijerland, Netherlands
L
Lynn Dello on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Lisanne on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super bedrijf!
Super company!
C
Cees Besseling on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is een bedrijf waar je heen moet gaan
This is a company you should go to
B
Bart en Martine on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede samenwerking , denkt met je mee!
Good cooperation, thinks along with you!
B
Bianca van den Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verrassende ontwerpen, creatief meedenken en vlot reageren zijn een paar punten die me zo te binnen schieten. Ik beveel ze van harte aan!
Surprising designs, creative thinking and reacting are a few points that come to mind. I heartily recommend them!
S
Saskia | TS Personeel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top bureau! Denken goed met je mee, zijn creatief en hele goede samenwerking! Zeer tevreden!
Top desk! Think along with you, are creative and very good cooperation! Very satisfied!
J
Jafar RZQ on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Korte lijnen, creatief en doen er alles aan (met name Henri) om jou als klant tevreden te stellen. Dankzij Schot Communicatie beschikken wij over een mooie en functionele website die voor ons concrete leads genereert door onder meer de ingebouwde Whatsapp-functie.
Short lines, creative and do everything they can (especially Henri) to satisfy you as a customer. Thanks to Schot Communicatie, we have a beautiful and functional website that generates concrete leads for us through, among other things, the built-in Whatsapp function.
R
RenΓ© Rijnen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deze mensen hebben een mooie website gemaakt voor mij neem eens een kijkje op De4seizoenenschilders.nl
These people made a beautiful website for me, take a look at De4seasonenschilders.nl

Write some of your reviews for the company Schot Marketing & Communicatie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *