Schumacher Piano Service - Iepenstraat 6

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Schumacher Piano Service

Address :

Iepenstraat 6, 1561 KA Krommenie, Netherlands

Phone : πŸ“ž +789
Postal code : 1561
Website : http://www.schumacherpianoservice.nl/
Categories :
City : Krommenie

Iepenstraat 6, 1561 KA Krommenie, Netherlands
R
Rudi van der Laan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Serdar Yillar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Albert Kilsdonk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nadia stemt nu alweer zo'n vijf jaar mijn Yamaha U3 piano en dat doet ze uitmuntend. Professioneel, stipt, met gevoel voor service en altijd goed gehumeurd. Fijn dat ook jonge mensen dit vak weer willen uitoefenen, daarbij ook nog eens goed getraind via vakopleidingen. Altijd weer een feest om na een stembeurt de strak getunede piano te bespelen. Aanrader dus.
Nadia has been tuning my Yamaha U3 piano for about five years now and she does an excellent job. Professional, punctual, with a sense of service and always in a good mood. It's great that young people also want to practice this profession again, and also well trained through vocational training. Always a joy to play the tightly tuned piano after tuning. Recommended.

Write some of your reviews for the company Schumacher Piano Service

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *