Siebrand Uitvaartbegeleiding - Burgwal 26

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Siebrand Uitvaartbegeleiding | Uitvaart Kampen - Siebrand-uitvaartbegeleiding.nl

Een betekenisvolle uitvaart is een uiting van respect, zorg en liefde. Bel 038-3332280. Wij zijn 24/7 bereikbaar.

About Siebrand Uitvaartbegeleiding

De Nederlandse wetgeving schrijft alleen voor wanneer een uitvaart moet plaatsvinden: tenminste 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag vanaf de dag van overlijden. Er staan in de wetgeving geen bepalingen over het vervoer, kisten, waar iemand moet worden begraven of gecremeerd enzovoorts. U mag dus kiezen voor een doek in plaats van een kist. U heeft de vrijheid om in een andere plaats dan uw woonplaats te worden begraven. Het staat u vrij een cafΓ© of schip als uitvaartlocatie te kiezen en u mag de kist in uw eigen auto vervoeren. Kortom, u mag de uitvaart op een persoonlijke manier invullen en zo recht doen aan de overledene.

Contact Siebrand Uitvaartbegeleiding

Address :

Burgwal 26, 8261 EN Kampen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 8261
Website : https://siebrand-uitvaartbegeleiding.nl/
Categories :
City : Kampen

Burgwal 26, 8261 EN Kampen, Netherlands
A
Albert Kwakkel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vond het netjes
Thought it was neat
M
Margriet Buis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je word hier goed gebergeleid met het verlies dat je moet lijden
You are well guided here with the loss you must suffer
C
Cynthia Koster on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helemaal top. Brenda je verdient een tien
Absolutely great. Brenda you deserve a ten
A
Al'x Huiberts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Begeleiding, verzorging alles zo mooi en persoonlijk geregeld!
Guidance, care everything so beautifully and personally arranged!
P
Patrick Vos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede persoonlijke begeleiding en plezierige omgang tijdens de uitvaart.
Good personal guidance and pleasant handling during the funeral.
B
Bertha van Marle on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In droeve omstandigheden mogen ervaren wat een goede uitvaartbegeleider voor je kan betekenen. Respect voor de firma Siebrand die ons zo fijn door deze verdrietige tijd heeft heen geholpen.
In sad circumstances may experience what a good funeral director can do for you. Respect for the company Siebrand who helped us through this sad time.
J
Jolanda Meuleman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

20 jaar geleden hebben ze de crematie geregeld van onze zoon. Het was heel warm en liefdevol. Het mooiste vond ik nog dat Brenda vroeg of ze mijn zoon aan mocht raken, dat is me altijd bijgebleven
20 years ago they arranged the cremation of our son. It was very warm and loving. I thought the best thing was that Brenda asked if she could touch my son, I've always remembered that
A
Arjen Woude on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super

Write some of your reviews for the company Siebrand Uitvaartbegeleiding

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *