SmartHub Achterhoek - Raadhuisstraat 25

5/5 based on 1 reviews

Smarthub Achterhoek: De stage- en afstudeerregio - Smarthub.nl

Ben je als student of scholier op zoek naar een specifieke stage, werkgever of een onderzoeksopdracht? Als non-profit initiatief helpen we je graag verder!

About SmartHub Achterhoek

Ze had een succesvolle eerste stage bij Hencon in Ulft en plakte er daarom nóg een stageperiode achteraan. Anne (18) studeert Human Resource Management bij het Graafschap College en heeft het uitstekend naar haar zin bij Hencon: “Iedereen is vriendelijk en ik krijg veel ruimte om in de praktijk te leren en ontdekken”.

Bij haar zoektocht naar een stage wilde ze niet te ver van huis, dus schreef Anne Aalders een brief naar Hencon. “Ik woon in Varsselder en Hencon is voor mij lekker dichtbij. Daarnaast vind ik het leuk dat het een groot internationaal bedrijf is met meerdere vestigingen en veel werknemers. Door deze omvang kan ik onwijs veel leren op het gebied van HRM”, aldus Anne.

Hencon is al meer dan 50 jaar een producent van speciale voertuigen voor de zware industrie. Het bedrijf ontwerpt en bouwt voor de aluminiumindustrie, mijn- en bosbouw enorme op maat gemaakte voertuigen die de hele wereld overgaan. Op de locatie in Ulft werken ongeveer 130 mensen.

Fijne begeleiding

Na een succesvolle eerste stage was haar stagebegeleider zo tevreden, dat ze haar stage bij Hencon mocht verlengen. Anne omschrijft haar werkzaamheden als zeer leerzaam, ze krijgt veel inzicht in het vak. Anne: “Ik word bijvoorbeeld meegenomen in sollicitatiegesprekken en krijg eigen taken die ik kan uitvoeren wanneer dat voor mij het beste uitkomt. Ik krijg daarin ook de ruimte om zelf ideeën in te brengen.” Het leukst aan haar stage bij Hencon vindt ze de collega’s en sfeer binnen het bedrijf. “Als ik vragen heb kan ik bij iedereen terecht en word ik altijd goed geholpen.”

In de regio blijven

Na haar opleiding aan het Graafschap College wil Anne graag naar een vervolgopleiding. Voor de hbo-opleiding HRM zal ze buiten de Achterhoek moeten zijn, maar ze weet nu al dat ze in de toekomst in de Achterhoek wil blijven wonen en werken. “Ik kom uit een klein dorp in de Achterhoek en woon hier fijn, de grote stad trekt me ook niet. Ik wil daarom het liefst in Enschede gaan studeren, zodat ik in de Achterhoek kan blijven wonen.” Haar volgende stage en baan wil Anne dan ook graag in de Achterhoek vinden. “Bij die zoektocht kijk ik dan natuurlijk ook op de vacatureportal van SmartHub.nl.”

SmartHub workshop Talentontwikkeling

Als stagiair bij een bedrijf dat lid is van SmartHub heeft Anne deelgenomen aan de SmartHub workshop Talentontwikkeling. Ze ziet dit als een mooie aanvulling op haar stage. Bij deze workshop werden de studenten uitgedaagd zichzelf te presenteren aan de hand van hun eigen talenten. Volgens Anne is het waardevol om te weten wat je talenten zijn en waarin je je nog kunt ontwikkelen. “Dit neem ik zeker mee in de toekomst!”.

Contact SmartHub Achterhoek

Address :

Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 7001
Website : http://smarthub.nl/
Categories :
City : Doetinchem

Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem, Netherlands

Write some of your reviews for the company SmartHub Achterhoek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *