Smelt Kappers - Westeinde 276

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Smelt Kappers

Address :

Westeinde 276, 7671 CK Vriezenveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7671
Website : http://www.smeltkappers.nl/
Categories :
City : Vriezenveen

Westeinde 276, 7671 CK Vriezenveen, Netherlands
j
jeroen mager on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goeie service. Hoe je haar geknipt word ligt net aan bij wie je zit, maar over het algemeen doen ze het allemaal wel goed
Good service. How your hair is cut depends on who you sit with, but in general they all do well
H
Hendrie Nijkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Niet de goedkoopste maar wel super goed. En zaterdag vanaf 7 uur, dat kom je niet vaak tegen. Wel handig als je nog moet werken.. Gr hen3
Not the cheapest but super good. And Saturday from 7 am, you don't see that often. Handy if you still have to work. Gr them3
G
Greta Knol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg tevreden over het resultaat en heel klantvriendelijk.
Very satisfied with the result and very customer-friendly.
T
Tigo Kok on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede kapper! Niet al te goedkoop, maar wel goede service en klantvriendelijkheid! De kappers houden wel van een praatje. De kinderen mogen altijd nog even grabbelen in de grabbelton!
Very good hairdresser! Not too cheap, but good service and customer friendliness! The hairdressers love to chat. The children can always grab a hand in the grab bag!
D
D. D. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Meerdere malen erheen geweest en gezegd dat alleen puntjes geknipt moest worden, maar dan knippen ze toch altijd te kort, mijn ervaring is dat het wel gezellig is maar luisteren naar wat de klant echt wil heb ik niet positief ervaren.
Been there several times and said that only dots had to be cut, but then they always cut too short, my experience is that it is nice but listening to what the customer really wants I have not experienced positive.
L
Leon TT on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

top kapper, de beste in Vriezenveen, leuk en vriendelijk personeel, maar helaas net zoals andere kappers wel prijzig....(daar kan de kapper niet altijd wat aan doen sinds de regering de BTW verhoogd heeft, maar dan nog waren ze altijd wel erg prijzig), maar zeker een kapper die aan te raden is, altijd de juiste producten en beste keuze voor je haar !
top hairdresser, the best in Vriezenveen, nice and friendly staff, but unfortunately just like other hairdressers, it is pricey .... (the hairdresser cannot always do anything about this since the government has increased the VAT, but then they were always very pricey), but definitely a hairdresser is advisable, always the right products and best choice for your hair!
h
herman dekker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Perfecte knip beurt zonder afspraak en zonder wachttijd.
Perfect haircut without an appointment and without waiting time.
E
Edo Boekholt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het laatste "corona kapsel" van Vriezenveen is geknipt; lekker rustig, alle aandacht, haren gewassen, geknipt en geschoren! Hartelijk dank voor het geweldige resultaat!
The last "corona haircut" of Vriezenveen has been cut; nice and quiet, all the attention, hair washed, cut and shaved! Thank you very much for the great result!

Write some of your reviews for the company Smelt Kappers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *