Soeterbroek glas en schilderwerken - Wagenmaker

5/5 β˜… based on 6 reviews

About Soeterbroek glas en schilderwerken

Onze schilder historie gaat terug tot 1815. Al deze jaren is Soeterbroek een allround familiebedrijf geweest. In 2000 namen wij het bedrijf over van onze vader. Voordat wij het bedrijf overnamen, hebben wij zelf als schilder gewerkt waardoor wij de liefde voor het vak hebben ontwikkeld.

Wij zijn van mening dat iedereen een verflaag kan aanbrengen maar niet iedereen de vakkennis en praktijkervaring heeft, die wij bezitten. Hierdoor onderscheiden wij ons en weten onze trouwe klanten ons keer op keer te vinden.

Samen met ons team van bekwame vakschilders staan wij voor kwaliteit en vakmanschap en dat ziet u terug in het schilderwerk.

Contact Soeterbroek glas en schilderwerken

Address :

Wagenmaker, 2631 RL Nootdorp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 2631
Website : http://www.soeterbroek.net/
Categories :
City : Nootdorp

Wagenmaker, 2631 RL Nootdorp, Netherlands
M
Mischa Zervaas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

j
john van der kooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Hans Soeterbroek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tim Coelers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Melvin Soekhai on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jeroen Smeele on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Soeterbroek is een familiebedrijf en dat merk je. Persoonlijke aandacht in combinatie met op en top vaklui. Roel, Sander en collega's staan al ruim 12 jaar klaar voor mij als interieurontwerper. Vele projecten (van klein tot groot) hebben we met elkaar gerealiseerd. Ze geven goed advies, stellen realistische doelen en komen planningen na. Daarnaast zijn het fijne kerels om mee te werken. Van harte aanbevolen!
Soeterbroek is a family business and you notice that. Personal attention in combination with top professionals. Roel, Sander and colleagues have been ready for me as an interior designer for over 12 years. We have realized many projects (from small to large) together. They provide good advice, set realistic goals and comply with schedules. In addition, they are nice guys to work with. Highly recommended!

Write some of your reviews for the company Soeterbroek glas en schilderwerken

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *