Spelpraktijk de Eenhoorn - Zonnewende 256

5/5 β˜… based on 1 reviews

Spel de taal van het kind

Heb je het gevoel dat je kind iets dwars zit? Lijkt je kind niet lekker in zijn of haar vel te zitten? Kom je er samen met je kind niet uit, en heb je het gevoel daar hulp bij nodig te hebben? Dan is speltherapie of spelbegeleiding wellicht iets voor jullie.

 

 

Spelend vertellen

Voor kinderen is het vaak te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Door te spelen in ‘de verbeelding of fantasiewereld’ kan het kind zich vrij uiten, gedachten en gevoelens ontdekken en verkennen.

Al spelend vertelt het kind zijn verhaal. Speltherapie en spelbegeleiding is voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.

 

 

Spelpraktijk De Eenhoorn

Welkom dan ook op deze site van Spelpraktijk De Eenhoorn. Ik ben Helma en gediplomeerd speltherapeute. Na het voltooien van de Post-HBO opleiding voor speltherapie in Ede, besloot ik een droom waar te maken: een eigen praktijk voor speltherapie starten. Deze heeft de naam De Eenhoorn gekregen. De eenhoorn is een mythisch sprookjesachtig dier. Dit dier wordt beschreven als een nobel en zuiver dier met genezende eigenschappen (o.a. in verhalen uit de middeleeuwen en ook in de boeken van Harry Potter). In veel van deze verhalen wordt de eenhoorn ook beschreven als redder en beschermer van jonkvrouwen. Naast dat de eenhoorn een symbool voor de (hoofse) liefde is, staat hij ook symbool voor dapperheid en strijdlust. Zo hoop ik dat de spelpraktijk een geborgen, genezende en liefdevolle plek biedt aan kinderen. Zodat kinderen hier in alle rust kunnen werken aan wie ze willen worden.

 

De taal die alle kinderen spreken is de taal van het spel. Vanuit dit gegeven biedt de praktijk kinderen van 3 tot 12 jaar, Speltherapie, Spelbegeleiding, en Spelobservatie.

 

Contact Spelpraktijk de Eenhoorn

Address :

Zonnewende 256, 7325 EX Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7325
Website : http://www.spelpraktijk-de-eenhoorn.nl/
Categories :
City : Apeldoorn

Zonnewende 256, 7325 EX Apeldoorn, Netherlands

Write some of your reviews for the company Spelpraktijk de Eenhoorn

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *