Stapeltje Liefde - Vledderstraat 1D

5/5 based on 2 reviews

About Stapeltje Liefde

Als je zelf al in het bezit bent van een domeinnaam dan kunnen wij deze (.nl / .com / .net / .info / .de / .eu / .be ) domeinnaam naar onze server verhuizen en koppelen aan je webwinkel. Zo komen al je huidige bezoekers direct in je webwinkel terecht. Natuurlijk blijf je de eigenaar van het domein en kun je het domein gedurende de abonnementsperiode altijd verhuizen naar een andere hostingpartij.

Om een verhuizing te realiseren dien je bij de huidige hostingpartij een verhuiscode op te vragen. Deze verhuiscode kun je invullen tijdens het kiezen van een domein in het upgrade proces. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met onze supportkanjers. 

Contact Stapeltje Liefde

Address :

Vledderstraat 1D, 7591 DH Denekamp, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 7591
Website : http://www.stapeltjeliefde.nl/
Categories :
City : Denekamp

Vledderstraat 1D, 7591 DH Denekamp, Netherlands
j
jessica servé on Google

Al jaren was ik op zoek nr een oplossing voor mijn wiebelende dochter.. Soms valt ze tijdens het eten van haar stoel! Nu dit ook problemen meebrengt op school moest er een oplossing komen! Dit vonden we bij Ippiekado´s! Niet meer op de knieën zitten, geen geschuif meer op de stoel,mooiere houding, mooier handschrift.. Een wereld van verschil! Dank je wel ?
For years I was looking for a solution for my wobbly daughter .. Sometimes she falls off her chair while eating! Now that this also causes problems at school, a solution had to be found! We found this at Ippiekado´s! No more sitting on your knees, no more shuffling on the chair, nicer posture, better handwriting ... A world of difference! Thank you ?
J
Jorieke Meijners on Google

Ik gebruik het freubelkussen van Ippiekado's veel in mijn praktijk. Ik begeleid veel kinderen met autisme en kinderen die hooggevoelig zijn. Wanneer ze moeite hebben met het richten van hun aandacht is dit kussen fijn om in te zetten tijdens de uitleg of bijvoorbeeld het kringmoment op school.
I use the freubel pillow from Ippiekado's a lot in my practice. I guide many children with autism and children who are highly sensitive. When they have trouble focusing their attention, this pillow is nice to use during the explanation or, for example, the circle moment at school.

Write some of your reviews for the company Stapeltje Liefde

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *