STEBA Electro - M.C. van Voordenstraat 16

5/5 based on 5 reviews

About STEBA Electro

Uit de Uitkomst week 17 2012 :

Op  het industrieterrein de Volger in de Rijp zijn in november diverse bedrijfspanden casco afgeleverd door de firma Duinmaijer. Toen moest de aftimmering en afwerking nog gereed gemaakt worden. Nu kunnen de gezichten achter het bedrijf Steba Electro, Steef Spekken en Bas Schipper trots zijn op het eindresultaat.

Al veel ervaring
Steef en Bas zijn in 2001 begonnen vanuit huis, eerst vanaf de Boeijerstraat later vanaf de Grafterbaan. U ziet ze regelmatig met hun zilveren bussen in de rondte rijden. Zij hebben veel werk in de omgeving bij diverse ondernemers, aannemers en particulieren. Inmiddels is het bedrijf uitgebreid met een extra mankracht, Joep Klijn uit Graft. Ook iemand uit de regio, dus haarfijn past in dit regio-bedrijf, waar service, vriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Grote of kleine projecten maakt voor de service niet uit, iedereen is welkom!

Nieuwe pand
Doordat zij het belangrijk vonden dat de bedrijfswagens binnen konden staan is de bovenverdieping behoorlijk meegegroeid. Boven is een kantoor voor Steef en Bas met genoeg ruimte, en in de kantine kunnen de mannen ook nog wel een dansje wagen. (nu denk ik niet dat zij dat ook doen) Wat een ruimte voor de kantine! Voorlopig kunnen zijn nog groeien met het bedrijf, alles bij elkaar en privé is weer privé. Steef is getrouwd met Renate en hebben één zoon Kees (8). Bas woont samen met Reni Stoop en hebben drie kinderen, Jerre (9), Luna (7), Mirte (4). De mannen hebben nu een eigen locatie, een prachtige locatie aan de M.C. van Voordenstraat 16.

Contact STEBA Electro

Address :

M.C. van Voordenstraat 16, 1483 GB De Rijp, Netherlands

Phone : 📞 +9978
Postal code : 1483
Website : http://www.stebaelectro.nl/
Categories :
City : De Rijp

M.C. van Voordenstraat 16, 1483 GB De Rijp, Netherlands
J
Jscipper on Google

T
Thamara van Berghe on Google

G
Ger Taam on Google

Zeer vakbekwame installateurs.
Very skilled installers.
D
Dick Van Der Pol on Google

Supergoed geholpen vandaag door STEBA electro. We hadden vandaag het genoegen geholpen te worden door Mark en Bas. De heren hebben nette werkzaamheden verricht en komen nadat alles gestukt is het nog afmaken. Ontzettend tevreden.
Super good help today by STEBA electro. Today we had the pleasure of being helped by Mark and Bas. The gentlemen have done neat work and will finish after everything has finished. Very satisfied.
E
Ewald on Google

Wij zijn door STEBA erg goed geholpen bij de verbouwing van onze woning. Vriendelijk en behulpzaam personeel met duidelijke en goede adviezen over plaatsing en keuzes van de materialen en de verlichting! Helaas twee keer een klein probleempje gehad met de led-spotjes in de wonkamer, beide keren stond STEBA direct voor ons klaar om het het kosteloos voor op te lossen, Top service! Ik ben een tevreden klant van dit bedrijf!
STEBA helped us very well with the renovation of our home. Friendly and helpful staff with clear and good advice on placement and choice of materials and lighting! Unfortunately twice had a small problem with the LED spots in the winning room, both times STEBA was immediately ready for us to solve it for free, Top service! I am a satisfied customer of this company!

Write some of your reviews for the company STEBA Electro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *