Stg. Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord - Ommershoflaan 35

5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Stg. Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord

Address :

Ommershoflaan 35, 6861 CH Oosterbeek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 6861
Website : https://www.felixoord.nl/
Categories :
City : Oosterbeek

Ommershoflaan 35, 6861 CH Oosterbeek, Netherlands
D
Daan Akkerman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Edwin Breedveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een fijne omgeving voor de laatste jaren van je leven lijkt me. Mooie uitloop naar een gesloten groene tuin. Verder veel aardig en zorgzaam personeel. Als je naar binnen wil even voorstellen bij de deur via de bel
A pleasant environment for the last years of your life seems to me. Nice extension to a closed green garden. Furthermore, many nice and caring staff. If you want to go inside, introduce yourself at the door via the bell

Write some of your reviews for the company Stg. Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *