Stichting Amsterdam Art - Weesperplein 4B

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Stichting Amsterdam Art

Een sterke creatieve industrie heeft een positief effect op de inwoners en bezoekers van de stad. Daarom streeft Amsterdam Art naar om mensen en kunst met elkaar te verbinden, talentvolle jonge kunstenaars een podium te bieden en de Amsterdamse hedendaagse kunstscene in staat te stellen uit te blinken op internationaal niveau.

Of je nu een bedrijf, particulier of fonds bent, jouw steun stelt Amsterdam Art in staat haar belangrijke rol te blijven vervullen. Elke bijdrage, groot of klein, eenmalig of doorlopend, is essentieel voor het realiseren van het jaarlijkse Amsterdam Art Week. Als je onze visie deelt, komen wij graag met je in contact.

Neem contact op voor meer informatie over sponsoring, partnerships, donaties en de fiscale voordelen van het steunen van Amsterdam Art.

kom in contact

Contact Stichting Amsterdam Art

Address :

Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 1018
Website : https://amsterdamart.com/
Categories :
City : Amsterdam

Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam, Netherlands

Write some of your reviews for the company Stichting Amsterdam Art

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *