Stichting Edwin van der Sar Foundation - Maanweg 174

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

About Stichting Edwin van der Sar Foundation

Een partnership betekent een structurele, maatschappelijke betrokkenheid. We versterken elkaar in missie en naamsbekendheid. De samenwerking vertaalt zich in een meerjarige overeenkomst. We danken de VriendenLoterij, Telesport en Vegro voor hun support. 

124337_VL_LOGO_2017_DIAP.ai
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 
 
Bij de VriendenLoterij maken deelnemers tijdens de wekelijkse Bingotrekking kans op de hoofdprijs van 100.000 euro, en nog vele andere mooie (geld)prijzen. Daarbij hebben deelnemers de mogelijkheid om voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen. Inmiddels spelen 650.000 deelnemers mee voor 46 goede doelen en bijna 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 969 miljoen euro aan goede doelen geschonken. 

www.vriendenloterij.nl

 

Vegro is een gerenommeerde leverancier van verpleegartikelen en zorghulpmiddelen. Vegro versterkt de Edwin van der Sar Foundation op allerlei gebieden. Naast financiële support, ondersteunen zij onze doelgroep en doelstelling ook met hun kennis, ervaring en diensten. We opereren als een team op hetzelfde speelveld en streven hetzelfde doel na: mensen met een beperking zoveel als mogelijk zelfstandig laten bewegen. Vegro staat bekend als een maatschappelijke onderneming die haar klanten optimale kansen biedt bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Voor meer informatie kijk op Vegro Thuiszorgwinkel.

  
ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation hebben sinds december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin wij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met de Class als voorbeeld willen we de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen. De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie organisaties. Het onderzoek dat gekoppeld is aan het project moet daarnaast in kaart brengen wat de problemen zijn die de jongeren ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn. Tevens wordt geïnventariseerd wat de (financiële) rol is van gemeenten.

Contact Stichting Edwin van der Sar Foundation

Address :

Maanweg 174, 2516 AB Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2516
Website : http://edwinvandersarfoundation.nl/
Categories :
City : Den Haag

Maanweg 174, 2516 AB Den Haag, Netherlands
J
Jesper Kamer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Coen Pas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Augi Tapper on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Eric Kitselaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Rob Bouwens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
PETER SAVARY on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Daan Termoshuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

n
nik89a on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gouden club :)
Golden club :)

Write some of your reviews for the company Stichting Edwin van der Sar Foundation

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *