Stichting Gemeenschapshuis Zesgehuchten - Tournooiveld 10

5/5 β˜… based on 1 reviews

Ruimte te huur Gemeenschapshuis ZesGehuchten Geldrop - Gemeenschapshuiszesgehuchten.nl

Stichting ZesGehuchten heeft 2 gebouwen voor verhuur ter beschikking.

Ruimte te huur Gemeenschapshuis ZesGehuchten Geldrop - Gemeenschapshuiszesgehuchten.nl

De Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis Zesgehuchten is de beheerder van Papenvoort 1 in Geldrop.

In  het gebouw is ruimte te huur voor verenigingen, stichtingen met een ideële of sociale doelstelling of andere (semi)culturele organisaties, bij voorkeur uit de wijk Zesgehuchten en de Gemeente Geldrop.

De stichting bestaat uit vrijwilligers en het gebouw wordt gerund door vrijwilligers.

 

Contact Stichting Gemeenschapshuis Zesgehuchten

Address :

Tournooiveld 10, 5663 EA Geldrop, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88778
Postal code : 5663
Website : https://www.gemeenschapshuiszesgehuchten.nl/
City : Geldrop

Tournooiveld 10, 5663 EA Geldrop, Netherlands

Write some of your reviews for the company Stichting Gemeenschapshuis Zesgehuchten

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *