Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag - Rond de Grote Kerk 10

5/5 based on 1 reviews

Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag - Orgelconcertengrotekerk.nl

Op zaterdag 30 april zal in Den Haag een orgelwandeltocht plaatsvinden, georganiseerd door de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK). Tijdens korte concerten van een half uur zullen zes orgels in de Haagse binnenstad klinken. Tussen de concerten is er voldoende gelegenheid om naar het volgende concert te gaan.

De dag begint om 10.00 uur in de Lutherse Kerk, waar organist Sander van den Houten het beroemde Bätz-orgel zal bespelen, vanaf 9.30 uur is de Lutherse Kerk open en is er de mogelijkheid om koffie/thee te nuttigen.

Om 11.00 uur zal de nieuwe organiste van de St. Jacobuskerk (Parkstraat) Susanna Veerman ‘haar’ Adema-orgel ten gehore brengen.

Om 12.00 uur is de Kloosterkerk aan de beurt waar organist Geerten van de Wetering het Marcussen-orgel zal bespelen.

Na een lunchpauze wordt de tocht om 13.30 uur voortgezet in de Waalse Kerk met haar schitterende Cavaillé-Coll-orgel, dat wordt bespeeld door Bert den Hertog.

De wandeling gaat vervolgens naar de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw Idastraat waar Jos van der Kooij om 14.30 uur het Garrels-orgel zal bespelen.

Tot slot verzorgt Ben van Oosten om 15.30 uur het slotconcert op het Metzler-orgel in de Grote Kerk. Klik hier voor het programma van dit concert.

De toegang voor deze hele dag is vrij, u wordt gevraagd bij te dragen in de onkosten door middel van een vrije gift.

Op ieder concert is een compositie geprogrammeerd van César Franck, wiens 200e geboortedag wij dit jaar herdenken. Later dit jaar, op 25 november, organiseert het HOK als samenwerkingsverband een concert in de Elandstraatkerk waarbij alle HOK-organisten zullen optreden in een programma dat uit diverse werken van César Franck zal bestaan.

Contact Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag

Address :

Rond de Grote Kerk 10, 2513 AM Den Haag, Netherlands

Postal code : 2513
Website : https://orgelconcertengrotekerk.nl/
Categories :
City : Den Haag

Rond de Grote Kerk 10, 2513 AM Den Haag, Netherlands

Write some of your reviews for the company Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *