Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost - Oosterhof 16

1/5 β˜… based on 1 reviews

Startpagina Boxtel-Oost - Boxtel-oost.nl

Website voor en door de bewoners van Boxtel Oost

Startpagina Boxtel-Oost - Boxtel-oost.nl

 

 

 

ENQÛTE VOOR BEWONERS IN BOXTEL OOST!

Het wijkorgaan Boxtel Oost heeft samen met ContourdeTwern een enquΓͺte gemaakt om de bewonersbetrokkenheid

in Boxtel-Oost goed in beeld te krijgen.

Als wijkbewoner in Boxtel-Oost weet u het beste hoe het is om te wonen en leven in Boxtel-Oost. U kunt precies vertellen waar u als bewoner trots op bent, waar u verandering in wilt zien en u voelt goed aan wat er nodig is in Boxtel-Oost.
Misschien wilt u wel iets betekenen voor uw buurtbewoners in de buurt, maar weet u niet hoe dit aan te pakken. Of heeft u een idee voor activiteit waar behoefte aan is in Boxtel-Oost. En u zult ook zeker een mening hebben over het grijs en groen in de wijk.

Al deze informatie hebben we nodig om samen met de wijkbewoners een wijkanalyse te maken van Boxtel-Oost. Een analyse gemaakt met input van de wijkbewoners die goed kunnen uitleggen wat er goed gaat. Maar ook kritisch is wat er beter kan. En wat er nog nodig is om samen met elkaar te zorgen dat het prettig wonen is voor jong en oud in Boxtel-Oost.
Vult u deze vragenlijst ook in? Dit kan op onderstaande link te klikken:

ENQÛETE VOOR BOXTEL OOST

Vult u hem ook in?


Contact Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost

Address :

Oosterhof 16, 5283 BV Boxtel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +799
Postal code : 5283
Website : http://www.boxtel-oost.nl/
Categories :
City : Boxtel

Oosterhof 16, 5283 BV Boxtel, Netherlands
G
Gerhard Van Der Plas on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *