Structuur in Cijfers - Vinkwijkseweg 2

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Structuur in Cijfers

Na een aantal jaren in de transportwereld gewerkt te hebben, waagt Birgit nu de stap om samen met haar moeder Reina Structuur in Cijfers verder uit te bouwen. “Dit was een kans die je niet vaak meer krijgt, dus ik heb hem met beide handen aangegrepen!”

“Ik had al veel administratieve ervaring in de logistieke sector. Ik deed als logistics administrator voorraadbeheer, maakte orders voor klanten in orde en ik was dus ook al heel veel met getallen bezig. De boekhoudkundige basis heb ik ook al, al paste ik die dus net wat anders toe. Ik vind het heel leuk om verbanden en verhoudingen te ontdekken in de cijfers. Uiteindelijk komt alles terug bij één bepaald punt en dat punt wil ik vinden. Laat het uitzoekwerk dus maar aan mij over, dat vind ik juist leuk.”

“Ik woon al jaren in Zeddam, dus ik kan het werken mooi combineren met mijn gezin. Het is nog even wennen aan alle vrijheid die je als ondernemer hebt. Ik ben gewend aan vaste werktijden en het voelt soms raar om midden op de dag iets anders te gaan doen of om later te starten. Maar ook zaken als kerstgeschenken voor relaties aanschaffen of het kantoor opruimen, horen gewoon bij de werktijd.”

Contact Structuur in Cijfers

Address :

Vinkwijkseweg 2, 7038 AW Zeddam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 7038
Website : http://www.structuurincijfers.nl/
City : Zeddam

Vinkwijkseweg 2, 7038 AW Zeddam, Netherlands
A
Arie Brundel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Deskundig en direct
Expert and direct

Write some of your reviews for the company Structuur in Cijfers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *