Studio Dwèrs | ontwerp • creatie • koffie - Heuvelplein 32A

5/5 based on 3 reviews

Contact Studio Dwèrs | ontwerp • creatie • koffie

Address :

Heuvelplein 32A, 5741 JK Beek en Donk, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 5741
Website : http://www.studiodwers.nl/
Categories :
City : Beek en Donk

Heuvelplein 32A, 5741 JK Beek en Donk, Netherlands
F
Femke Frenken on Google

Ik heb recent een koffie workshop gehad bij Studio Dwèrs. Wat een toffe ervaring. Erg veel geleerd. Ik wist niet dat er zo'n fascinerende wereld achter een kop koffie verscholen zat. Echt een aanrader!
I recently had a coffee workshop at Studio Dwèrs. What a great experience. Learned a lot. I didn't know there was such a fascinating world hidden behind a cup of coffee. Highly recommended!
D
Dennis on Google

Via via heb ik Studio Dwers leren kennen. Eigenaar Niels weet echt bijna alles van koffie, maakt een gezellig praatje en serveert de lekkerste (ijs) koffie die ik tot nu toe gedronken heb. Ondanks dat Studio Dwers middenin het centrum van Beek en Donk is gevestigd, moet je toch even goed kijken voordat je het hebt gevonden. Ook een aanrader zijn de vers gebrande koffiebonen die je er kunt kopen. Er ging een wereld voor mij open en ik ga zeker vaker terug komen (voor de verse espresso, heerlijk).
Through people I got to know Studio Dwers. Owner Niels really knows almost everything about coffee, makes a nice chat and serves the best (ice) coffee I've drunk so far. Despite the fact that Studio Dwers is located in the center of Beek en Donk, you still have to look closely before you find it. Also recommended are the freshly roasted coffee beans that you can buy there. A world opened up for me and I will definitely come back more often (for the fresh espresso, delicious).
T
Thomas on Google

Afgelopen week heb ik een koffie workshop cadeau gedaan aan een vriend. De workshop was goed georganiseerd, professioneel en zowel voor een koffie kenner als een leek erg leerzaam! De eigenaar is een gezellige kundige gast en heeft ons weer weten te enthousiasmeren om meer met koffie te doen! Bedankt!
Last week I gifted a coffee workshop to a friend. The workshop was well organised, professional and very educational for both a coffee connoisseur and a layman! The owner is a pleasant, knowledgeable guest and has once again managed to enthuse us to do more with coffee! Thank you!

Write some of your reviews for the company Studio Dwèrs | ontwerp • creatie • koffie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *