Taekema Campers - De Werf 32

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Nummer 1 in betaalbare campers | Bel 0513 490 304 | Taekema Campers - Taekemacampers.nl

Taekema Campers is de grootste camperaanbieder van het noorden. Zorgeloos camperen begint bij ons!

Nummer 1 in betaalbare campers | Bel 0513 490 304 | Taekema Campers - Taekemacampers.nl

×

U bent een kampeerliefhebber in hart en nieren, en u zou niets liever willen dan er jaarlijks verschillende keren lekker op uit te gaan met uw camper.

Dat betekent dat u nu overweegt een investering te doen in een mooie camper die nu precies bij uw gezinssamenstelling past. Maar natuurlijk wilt u ook op termijn over voldoende financiële middelen beschikken om straks uw vervangingswensen mogelijk te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een camper met een andere indeling als de kinderen niet meer meegaan.

Het CamperDreams Concept is precies daarvoor bedoeld. Met dit concept kunt u de volledige investering in uw camper, inclusief accessoires, van u laten overnemen tot maximaal € 125.000,00. Natuurlijk mag u ook een deel van de investering zelf doen, maar dat is geen verplichting

Maak uw berekening

Contact Taekema Campers

Address :

De Werf 32, 8401 JE Gorredijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 8401
Website : http://www.taekemacampers.nl/
Categories :
City : Gorredijk

De Werf 32, 8401 JE Gorredijk, Netherlands
V
Vinh Banh on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We hebben hier onze eerste camper gekocht, de knaus traveller, het is nu afwachten op de levering. Moet eerlijk zeggen dat ik niet echt geduldig ben, 2-3 weken voelt erg lang. Mijn eerste indruk van het bedrijf is zeer positief. Hopelijk kunnen we snel wegrijden met onze eerste mooie camper :D
We bought our first camper here, the knaus traveler, we now have to wait for the delivery. To be honest I am not really patient, 2-3 weeks feels very long. My first impression of the company is very positive. Hopefully we can drive away soon with our first beautiful camper: D
E
Eeuwe Boersma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima en aardig peroneel, wordt goed geholpen en naar omstandigheden een grote en ruime keus
Excellent and nice staff, is well helped and a large and wide choice under the circumstances
A
Andre Elsinghorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We hebben bij Taekema een Adria gekocht, die volgens de advertentie in nieuw staat verkeerde. De camper zag er goed uit en voldeed aan onze wensen. We spraken af dat de camper gekeurd ging worden + een kleine beurt en vervangen van de distributie riem (op aanraden van verkoper want een grote beurt was volgens hem echt niet nodig ) en een camper check. Taekema verzekerde ons dat wij met een gerust hart veilig met de camper op pad konden gaan. Toen we de camper gingen ophalen en inspecteren en alles bekijken zagen we toevallig dat een band veel zachter was dan de rest . Volgens hem viel dat wel mee. Toen hij de band oppompte zat er maar 1,5 bar op. De verkoper wilde ook nog beweren dat we daar de weg wel mee op konden. Na aandringen van onze kant zijn de banden toen opgepompt. Wij hoorden later dat het levensgevaarlijk is om met deze bandenspanning op pad te gaan. Toen we de camper thuis hadden kwamen we erachter dat de ventielen van de banden lekten. We hebben de ventielen toen hier in de buurt laten vervangen en de rekening naar Taekema gestuurd. Deze hebben ze wel vergoed. Ook stond er toen we met de camper thuis waren water in de camper. We wisten niet waar het vandaan kwam. We hebben toen telefonisch contact opgenomen met Taekema en we mochten wel langs komen. Daarvoor zouden we 250 km moeten rijden. We hebben toen een bevriende verwarmingsmonteur gebeld om te komen kijken waar het water vandaan kwam. We hebben achter de bedden losgehaald en toen bleek dat een waterslang niet goed was aangedraaid. Toen konden we ook de kachel zien en toen bleek de afvoerpijp van de kachel niet goed aangesloten te zijn. Wat levensgevaarlijk is volgens de verwarmingsmonteur. Ook waren niet alle verwarmingstoevoerpijpen aangesloten. Toen we de camper kochten in maart 2020 zag het er niet naar uit dat we al snel met de camper op pad konden ( corona lockdown). De verkoper die bij de aflevering van de camper was verzekerde ons dat ze bij mankementen niet moeilijk zouden doen over de garantietermijn van 3 maanden omdat we niet op pad konden met de camper. Toen we in juli 2020 voor het eerst op vakantie waren met onze camper kregen we een flinke regenbui op ons dak. Het bleek dat de camper lekte bij een van de ramen. We hebben contact opgenomen met Taekema en konden langs komen om er naar te laten kijken. Het bleek dat de kitrand niet goed afdichtte. Deze is toen vervangen door Taekema. Tot onze verbazing werd ons mede gedeeld dat dit niet meer binnen de garantietermijn viel en we moesten deze reparatie zelf betalen. We hebben nog gerefereerd aan de opmerking van Laurens, dat ze door corona niet moeilijk zouden doen over de garantietermijn, maar volgens hen kon de kit ook vergaan zijn door het staan van de camper in de stalling ??? In maart voor de jaarlijkse apk. We schrokken ons een hoedje. De camper werd niet goed gekeurd en de volgende gebreken werden geconstateerd : er zat een gat in de uitlaat ( die was vorig jaar professorisch gelast ), de remblokjes waren totaal versleten, er was lekkage van koelvloeistof en olie en nog wat kleine dingen. Dit geintje ging ons 1200 euro kosten. Volgens de garage zijn de meeste gebreken allemaal van vorig jaar. We hebben hierover contact opgenomen met Taekema. We hebben nog maar 2400 km gereden met deze camper en zijn geen berg op geweest ( we zijn in Nederland gebleven ). Wat als we wel de bergen in waren gegaan ? Volgens Taekema hadden we destijds een grote beurt moeten nemen voor onze camper. Uiteindelijk hebben ze de kosten van de remblokjes vergoed. ( 350 euro). We zijn teleurgesteld in Taekema omdat ze onze veiligheid meerdere malen op het spel hebben gezet terwijl ons verzekerd was dat we veilig met de camper op pad zouden kunnen gaan. Voor ons is veiligheid het allerbelangrijkste en als we daar dan wat meer voor moeten betalen is dat voor ons geen probleem. We raden iedereen die hier een camper koopt om een onafhankelijke partij de camper te laten keuren en nakijken ! Dit om verassingen te voorkomen.
We bought an Adria from Taekema, which, according to the advertisement, was in new condition. The camper looked good and met our needs. We agreed that the motorhome was going to be inspected + a small service and replacement of the timing belt (on the seller's recommendation because a major service was really not necessary according to him) and a motorhome check. Taekema assured us that we could safely go out with the camper with peace of mind. When we went to pick up the camper and inspect and look at everything we happened to see that one tire was much softer than the rest . According to him, it was okay. When he inflated the tire it was only 1.5 bar. The seller also wanted to claim that we could take it on the road. At our insistence, the tires were then inflated. We heard later that it is life-threatening to set out with this tire pressure. When we got the camper home we found out that the valves of the tires were leaking. We then had the valves replaced near here and sent the bill to Taekema. They did reimburse them. There was also water in the camper when we got home with the camper. We didn't know where it came from. We then contacted Taekema by phone and we were allowed to come by. For that we would have to drive 250 km. We then called a friendly heating engineer to come and see where the water was coming from. We unfastened behind the beds and then it turned out that a water hose was not tightened properly. Then we could also see the stove and then it turned out that the exhaust pipe of the stove was not properly connected. Which is life-threatening according to the heating engineer. Also, not all heating supply pipes were connected. When we bought the camper in March 2020, it didn't look like we could go out with the camper soon (corona lockdown). The seller who was at the delivery of the motorhome assured us that they would not bother about the warranty period of 3 months in case of defects because we could not go on the road with the motorhome. When we were on holiday with our camper for the first time in July 2020, we got a heavy rain shower on our roof. It turned out that the camper was leaking at one of the windows. We contacted Taekema and were able to come by to have it looked at. It turned out that the sealant edge did not seal properly. This was then replaced by Taekema. To our surprise, we were informed that this was no longer within the warranty period and we had to pay for this repair ourselves. We have also referred to Laurens' comment that they would not make a fuss about the warranty period because of corona, but according to them the kit could also have perished due to the camper being in the garage ??? In March for the annual MOT. We were shocked. The camper was not properly inspected and the following defects were found: there was a hole in the exhaust (which was professorially welded last year), the brake pads were completely worn, there was leakage of coolant and oil and some small things. This joke was going to cost us 1200 euros. According to the garage, most of the flaws are all from last year. We have contacted Taekema about this. We have only driven 2400 km with this camper and have not been up a mountain (we stayed in the Netherlands). What if we had gone into the mountains? According to Taekema, we should have had a major overhaul for our camper at the time. In the end they reimbursed the cost of the brake pads. (350 euros). We are disappointed with Taekema as they have risked our safety several times while we were assured that we would be able to get out safely with the motorhome. For us, safety is the most important thing and if we have to pay a little more for it, that's no problem for us. We recommend anyone who buys a motorhome here to have an independent party inspect and check the motorhome! This is to avoid surprises.
r
ron van schoot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Beste Taekema Campers, Wij willen jullie toch nog even laten weten dat we nu vanaf het zonnige Portugal weer erg tevreden zijn over onze 2e camper. Altijd een prettig ontvangst bij Taekema en door hun enorme vakkundigheid wederom een fijne camper aangeschaft met een indeling die nu helemaal bij ons past! groetjes Fam van Schoot
Dear Taekema Campers, We would like to let you know that we are now very satisfied with our 2nd camper from sunny Portugal. Always a pleasant welcome at Taekema and because of their enormous professionalism, once again purchased a nice camper with a layout that now suits us completely! Greetings Fam van Schoot
F
Fenna Lont on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima bedrijf, prettig geholpen, goede service. Vooronderzoek via de website gedaan, die uitgebreid en overzichtelijk is. Er is veel keuze in betaalbare campers. En ook toen we na een aantal maanden lekkage bij het dakraam hadden is dat goed verholpen Komen we hier nog eens terug? Nou waarschijnlijk niet, want deze camper gaat tot ver na ons pensioen mee ?. Maar aan iedereen die nog op zoek is kan ik Teakema aanbevelen.
Great company, helpful, good service. Conducted preliminary research via the website, which is extensive and well-arranged. There is a lot of choice in affordable motorhomes. And even when we had a leak at the skylight after a few months, that was solved well Will we come back here again? Well probably not, because this camper will last long after we retire ?. But I can recommend Teakema to anyone who is still looking.
K
Kobie van Essen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij Taekema een camper gekocht. Heel goed gevoel bij. Ondanks dat het druk was, alle tijd voor de verkoop. En ook bij ophalen alle tijd voor ons en het gebruik goed uitgelegd. Alles keurig. Warm gevoel en een fijne camper aan overgehouden.
K
Kees Wit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ondertussen onze 2e camper bij Taekema aangeschaft, fijn bedrijf met een enorme keus uit alle modellen en indelingen, en een zeer gespecialiseerde werkplaats wat voor ons erg belangrijk is vanwege het vele gebruik van onze camper.
In the meantime purchased our 2nd camper at Taekema, a great company with a huge choice of all models and layouts, and a very specialized workshop, which is very important to us because of the frequent use of our camper.
I
I. Holtkuile on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Niet via een site als Marktplaats, maar bij Taekema Campers een camper gekocht. Met de garantie erbij gaf dit een prettig vertrouwen die zij geheel zijn nagekomen!!! Reparaties die nodig bleken zijn geheel door hen opgelost. Heel blij met mijn aankoop.
Not through a site like Marktplaats, but bought a camper at Taekema Campers. With the guarantee, this gave a pleasant confidence that they have fully complied with!!! Repairs that turned out to be necessary were completely solved by them. Very happy with my purchase.

Write some of your reviews for the company Taekema Campers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *