TAFELDAME - Holstraat 3A

5/5 β˜… based on 1 reviews

About TAFELDAME

De drijvende kracht achter TAFELDAME is Maartje de Jong. Moeder van drie kinderen, partner van Bas en sinds 2017 de trotse eigenaar van ROOTS inspiratielocatie.

Een historische Vlaamse schuur waar zij teams ontvangt die elkaar willen ontmoeten en zich willen ontwikkelen in een stijlvolle en authentieke setting. Een locatie waar de styling en het servies van TAFELDAME mede de sfeer bepalen.

De liefde voor het creëren van sfeer en beleving door het nieuw leven in blazen van oude spullen die zij deelt met haar ouders heeft gezorgd voor een enorme verzameling serviezen uit heel Europa. Authentieke tafelspullen die door hun verleden prachtige nieuwe verhalen en herinneringen kunnen creëren.

De enthousiaste reacties op de sfeer die ze met haar styling en bijzondere servies creëert op haar eigen locatie en in haar privΓ© leven brachten Maartje op het idee om ook anderen te laten genieten van nostalgische verzameling:

TAFELDAME werd geboren.

Contact TAFELDAME

Address :

Holstraat 3A, 5076 NL Haaren, Netherlands

Phone : πŸ“ž +788
Postal code : 5076
Website : http://www.tafeldame.eu/
Categories :
City : Haaren

Holstraat 3A, 5076 NL Haaren, Netherlands

Write some of your reviews for the company TAFELDAME

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *