Take A Picture - Engelsholm 33

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Take A Picture

Anouschka Heil (1968), beter bekend als Anous, begon na enkele jaren ervaring en een vakopleiding als beroepsfotograaf met ‘Take A Picture’. Een uit de hand gelopen hobby is uitgegroeid tot een druk bedrijf.

Inmiddels wordt zij veel gevraagd voor publieksfotografie (gezinsportret, huwelijk, zwangerschap en huisdieren), portfoliowerk en bedrijfspresentaties, haar specialisatie is ‘Theater, dans en muziek’.

Anous beheerst vele disciplines in het fotografie vak.

Take A Picture komt op locatie, heeft een portable studio, komt ook bij u thuis. Een ‘snelle’ fotoshoot kan, maar ze neemt er graag de tijd voor en zorgt voor een ontspannen sfeer. Het is prettig als iedereen het als een ‘leuke belevenis’ ervaart en daardoor goed op de foto staat.

Stuur een mail voor meer informatie naar: [email protected]

Contact Take A Picture

Address :

Engelsholm 33, 2133 AC Hoofddorp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 2133
Website : http://www.takeapicture.nl/
Categories :
City : Hoofddorp

Engelsholm 33, 2133 AC Hoofddorp, Netherlands

Write some of your reviews for the company Take A Picture

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *