Takko Fashion - ´t Dorp 62

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion

Address :

´t Dorp 62, 5384 MC Heesch, Netherlands

Phone : 📞 +77
Postal code : 5384
Website : https://www.takko.com/nl-nl/
Categories :
City : Heesch

´t Dorp 62, 5384 MC Heesch, Netherlands
A
Asspekk on Google

Hele fijne winkel met vriendelijke medewerkers en ja super goedkoope leuke kleertjes!
Very nice shop with friendly employees and yes super cheap nice clothes!
K
Kelly Hermans on Google

Het zijn veel kleren voor een hele goedkopen prijs
It's a lot of clothes for a very cheap price
F
Floor Jansen - van der Ploeg on Google

Aardig personeel. Steunpilaren in de winkel zijn er wel slecht aan toe.
Nice staff. Support pillars in the store are in bad shape.
F
Francois Janssen on Google

helle leuke winkel zeker om te schoppen
very nice shop for sure to kick
R
Robert Den Brok on Google

Verrassend leuke kleding voor kids en mannen tegen idem prjjzen. 4 sterren omdat mijn vrouw het damesaanbod wat minder vind. Vriendelijk en behulpvaardig personeel.
Surprisingly nice clothes for kids and men at the same prices. 4 stars because my wife thinks the ladies offer less. Friendly and helpful staff.
A
Anne-marie Eijsvogels on Google

Leuke mode, voor betaalbare prijs
Nice fashion, for an affordable price
R
Rosanne Peppel, van de on Google

Mooie ruime winkel, vriendelijk personeel. Altijd leuke dingen te vinden en in de sale maar liefst 50% extra kassakorting op de laagste prijs dus dan is het echt de moeite waard even te gaan kijken.
Nice spacious store, friendly staff. Always nice things to find and in the sale no less than 50% extra cash discount on the lowest price so then it is really worth taking a look.
P
P.M. Bednarek on Google

Nice staff, good choice of children clothings.

Write some of your reviews for the company Takko Fashion

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *