Talent voor Geluk - Troubadourhof 19

5/5 β˜… based on 1 reviews

Kindercoaching met duurzaam resultaat voor jouw kind - Talent voor Geluk - Talentvoorgeluk.nl

Wat fijn dat je er bent! Maar waarom ben je eigenlijk hier?
Is dat omdat je op zoek bent naar antwoorden voor je kind? Omdat je merkt dat je kind moeite heeft met meekomen op school? Of omdat hij niet lekker in zijn vel zit en onzeker is? Of dat je kind snel overprikkeld raakt? Of merk je dat ze zich steeds meer terugtrekt en minder het blije kind is dat je zo goed kent? En gun je je kind ook zoveel zelfvertrouwen?

Soms zit je met je handen in je haar en heb je al van alles geprobeerd om de problemen en uitdagingen van je kind op te lossen. Op zo’n moment is hulp erg prettig.

Die hulp kan je vinden bij Talent voor Geluk. Ieder kind, ieder gezin en iedere situatie zijn uniek.

Contact Talent voor Geluk

Address :

Troubadourhof 19, 3525 GT Utrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 3525
Website : http://talentvoorgeluk.nl/
City : Utrecht

Troubadourhof 19, 3525 GT Utrecht, Netherlands

Write some of your reviews for the company Talent voor Geluk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *