Tandartspraktijk Niers - Kon. Wilhelminalaan 32A

4.8/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Tandartspraktijk Niers

Address :

Kon. Wilhelminalaan 32A, 3818 HP Amersfoort, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 3818
Website : http://www.tandartspraktijkniers.nl/
Categories :
City : Amersfoort

Kon. Wilhelminalaan 32A, 3818 HP Amersfoort, Netherlands
T
Tom Philip Jan Evers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Truus van der Kuilen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Stijn Timmer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is altijd al mijn tandarts geweest. Vroeger kreeg ik van die leuke speeltjes. Goeie oude tijd.
This has always been my dentist. I used to get those nice toys. Good old days.
D
D. Penna on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De praktijk is heel goed georganiseerd en de medewerkers zijn aardig en professioneel. Iedereen neemt de tijd, er wordt van tevoren goed uitgelegd wat er gaat gebeuren en ook tijdens de behandeling weet je precies waar je aan toe bent. Ik ben heel tevreden over de praktijk en hoop er nog lang patiΓ«nt te mogen blijven.
The practice is very well organized and the employees are friendly and professional. Everyone takes their time, it is well explained in advance what is going to happen and you know exactly where you stand during the treatment. I am very satisfied with the practice and hope to be able to remain a patient there for a long time to come.
M
Marga van Kooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Tanya en de assistenten hebben mij fantastisch geholpen. Tanya is een zeer deskundige tandarts. Heel geduldig, geeft goed advies en is zeer empathisch als je tegen een prik opziet. Het eindresultaat is een werkelijk kunststuk. Naast tandarts is zij ook kunstenaar. Een dikke tien voor tandartsenpraktijk Niers. Marga
Tanya and the assistants have been a fantastic help to me. Tanya is a very knowledgeable dentist. Very patient, gives good advice and is very empathetic when you look up to a shot. The end result is a real piece of art. Besides a dentist she is also an artist. A good ten for dental practice Niers. Marga

Write some of your reviews for the company Tandartspraktijk Niers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *