Technicum - Boumaboulevard 406

4.5/5 based on 2 reviews

Wil jij werken in de techniek? Dan kies jij toch ook voor een 100% technisch uitzendbureau! De leukste technische vacatures, de beste technische bedrijven en zelfs compleet verzorgde BBL opleidingen in de techniek. Meld je nu aan, want als je wilt werken in de techniek, dan kies je voor Technicum technisch uitzendbureau.

Bekijk alle vacatures

Contact Technicum

Address :

Boumaboulevard 406, 9723 ZT Groningen, Netherlands

Phone : 📞 +89
Postal code : 9723
Website : http://www.technicum.nl/
Categories :
City : Groningen

Boumaboulevard 406, 9723 ZT Groningen, Netherlands
d
dennis groenewold on Google

J
Johan Gruisinga on Google

Write some of your reviews for the company Technicum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *