Tendenzkappers - Moddermanplein 8-9

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Tendenzkappers

Address :

Moddermanplein 8-9, 2675 CT Honselersdijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2675
Website : http://www.tendenzkappers.nl/
Categories :
City : Honselersdijk

Moddermanplein 8-9, 2675 CT Honselersdijk, Netherlands
I
Irene van der Knijff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd goed advies over kleur en model. Gezellige deskundige stylisten. Werken met hele fijne producten die betaalbaar zijn om ook thuis te gebruiken.
Always good advice about color and model. Sociable expert stylists. Working with very nice products that are affordable to use at home.
J
Jan van Dijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Die jonge vrouw is echt heel goed
That young woman is really very good
B
Bianca von Oven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

1000% aandacht voor de klant, niet alleen voor de buitenkant, maar ook de binnenkant. Je gaat als nieuw weer naar buiten. Top personeel. Je word als klant echt verwend. Voor mij nooit meer een andere kapper.
1000% attention to the customer, not only for the outside, but also the inside. You go out like new. Top staff. As a customer you are really spoiled. Never another hairdresser for me.
E
Estelle Pronk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helemaaal Topp thanks Rachel!!
all the way Thanks Rachel!!
J
Jeff von Oven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn favoriete plek om mijn haar te laten knippen. Zowel bij de heren als bij de vrouwen, mijn haar is altijd bovenverwachting geknipt! Ik kom dan ook maar al te graag vanuit Amsterdam naar Honselersdijk toe. Een fijn en warmhartig ontvangst met een heerlijke bak koffie, een gezellig gesprek en altijd een super resultaat. Ik ben héél blij met Tendenz Kappers!
My favorite place to get my hair cut. Both men and women, my hair has always been cut beyond expectations! I am therefore only too happy to come from Amsterdam to Honselersdijk. A nice and warm welcome with a delicious cup of coffee, a pleasant conversation and always a great result. I am very happy with Tendenz Kappers!
J
Jacqueline Zuiderwijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige kapsalon met aandacht voor klant en haar. Lief en kundig personeel
Great hair salon with attention to customer and hair. Friendly and knowledgeable staff
A
Adrienne vd Pl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super
M
M. Pronk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top

Write some of your reviews for the company Tendenzkappers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *