Thebe Wijkverpleging - Mathildastraat 38

1/5 β˜… based on 1 reviews

About Thebe Wijkverpleging

Graag delen we de resultaten en feiten van het afgelopen jaar. 

Contact Thebe Wijkverpleging

Address :

Mathildastraat 38, 4901 HC Oosterhout, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8877
Postal code : 4901
Website : https://www.thebe.nl/thebe-in-uw-buurt/buurtteams/
Categories :
City : Oosterhout

Mathildastraat 38, 4901 HC Oosterhout, Netherlands
S
Simon in 't Groen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer slechte ervaring met Thebe ik wilde een hulp regelen om een oude man van 82 na een ooroperatie zijn oog te druppelen maar Thebe had geen tijd of geen zin. Wel premie betalen maar geen hulp. Nog vijf andere hulporganisaties gebeld maar niemand heeft tijd.
Very bad experience with Thebes I wanted to arrange a help to an old man of 82 to drip his eye after an ear operation but Thebes had no time or no desire. Pay premium but no help. Called five other aid organizations but no one has time.

Write some of your reviews for the company Thebe Wijkverpleging

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *