Thuiszorg het Friese Land - Westerdam 33

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Thuiszorg het Friese Land

Directeur Wim Faber straalt van trots. Uit onderzoek blijkt dat cliënten onze zorg gemiddeld beoordelen met het rapportcijfer 9.2. Onze huishoudelijke hulp krijgt een ruime 8. Wim Faber is meer dan tevreden: “de medewerkers leveren geweldig werk, ondanks de coronapandemie en de hoge werkdruk. Dag in, dag uit staan zij met zorg en aandacht voor onze cliënten klaar. Dat is fantastisch, daar ben ik ongelooflijk trots op.”  Directeur Wim Faber straalt van trots. Uit onderzoek blijkt dat cliënten onze zorg gemiddeld beoordelen met het rapportcijfer 9.2. Onze huishoudelijke hulp krijgt een ruime 8. Wim Faber is meer dan tevreden: “de medewerkers leveren geweldig werk, ondanks de coronapandemie en de hoge werkdruk. Dag in, dag uit staan zij met zorg en aandacht voor onze cliënten klaar. Dat is fantastisch, daar ben ik ongelooflijk trots op.”  

Contact Thuiszorg het Friese Land

Address :

Westerdam 33, 8891 GL Midsland, Netherlands

Phone : πŸ“ž +988
Postal code : 8891
Website : http://www.thfl.nl/
Categories :
City : Midsland

Westerdam 33, 8891 GL Midsland, Netherlands

Write some of your reviews for the company Thuiszorg het Friese Land

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *