Ti-Dojo - Lengelseweg 102

5/5 β˜… based on 1 reviews

is een Budo collectief waar verschillende vormen van Oosterse krijgskunsten worden beoefend met als basis het full contact Kyokushinkai daarnaast geven we aandacht aan het orginele Okinawa Goju-Ryu. 


TRAINEN:
Vrijdag van 18.30-20.30 uur
Active Sport & Healthcenter
Lengelseweg 102, 7041 DS 's-Heerenberg

Dinsdag van 18.30-20.00 uur
Galamaschool 's-Heerenberg

Contact Ti-Dojo

Address :

Het Goor, Lengelseweg 102, 7041 DS 's-Heerenberg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 7041
Website : http://ti-dojo.com/
Categories :
City : 's Heerenberg

Het Goor, Lengelseweg 102, 7041 DS 's-Heerenberg, Netherlands

Write some of your reviews for the company Ti-Dojo

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *