Top 1 Toys Roha Shop - Tilburgseweg 16

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Top 1 Toys Roha Shop

Address :

Tilburgseweg 16, 4817 BE Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +778
Postal code : 4817
Website : http://www.rohashop.nl/
Categories :
City : Breda

Tilburgseweg 16, 4817 BE Breda, Netherlands
K
Kim van D on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vtech artikel cadeau gehad die bij de Roha shop is gekocht. Demo batterijen die er in zaten waren al fors aan het lekken. Hiermee terug naar de winkel gegaan. Reactie: kan geen kwaad, want zit een klepje op. Er werden nieuwe batterijen ingedaan die na een week al weer leeg waren. Contact met vtech zelf gehad. Zij geven aan dat dit geen goed advies is en dat het zelfs gevaarlijk kan zijn. Voor ons geen speelgoed uit deze winkel meer. Bagger service.
Received a Vtech article that was bought at the Roha shop. Demo batteries that were in it were already leaking considerably. Went back to the store with this. Response: does not hurt, because it has a cover. New batteries were put in that were already empty after a week. Had contact with VTech itself. They indicate that this is not good advice and that it can even be dangerous. No more toys from this store for us. Dredging service.
F
Fadimana K on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor een fles parfum die gebruikt is en niet eens half volg is maar 3/4 leeg. Te duur voor 5 euro was een miniatuur schoentje. En 5 euro omdat hij gebruikt is Laatstaan als hij niet gebruikt was. Te rommelige winkel . Mag mooier uitzien.
For a bottle of perfume that has been used and does not even follow halfway, only 3/4 is empty. A miniature shoe was too expensive for 5 euros. And 5 euros because he was used Last if he was not used. Too messy store. May look nicer.
M
Melanie M on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het is inderdaad een volle/drukke winkel, maar wel voor iedereen wat wils. Aardig en behulpzaam personeel.
It is indeed a full / busy store, but something for everyone. Nice and helpful staff.
f
fleur van der colk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top winkel! Een tijdje geleden belde ik na sluitingstijd op voor een spel (Wingspan. Aanrader!!) en toe was de eigenaresse zo ontzettend vriendelijk om terug naar de winkel te rijden om mij alsnog van het spel te voorzien. Ontzettend bedankt daarvoor! Verder ligt deze winkel tot de nok aan toe vol met spellen, dus voor ieder wat wils!
Top store! A while ago I called after closing time for a game (Wingspan. Recommended !!) and then the owner was so very friendly to drive back to the store to provide me with the game. Thank you very much for that! Furthermore, this store is full to the brim with games, so something for everyone!
H
Han on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Één van de laatste echte winkels in Breda, geen onderdeel van een eenheidsworst keten, maar een leuke eigen winkel met een enorm assortiment, van speelgoed tot keuken spullen.
One of the last real shops in Breda, not part of a uniform sausage chain, but a nice store with a huge range, from toys to kitchen items.
a
annemieke backx on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nog nooit eerder zo’n fijne gastvrij en behulpzaam eigenares meegemaakt , Alles wat ik nodig heb , kan ik in deze winkel vinden , en anders zoekt ze het product op . Zeer goed !
S
Sharona Koch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

It's messy, perhaps time for some cleaning - on all fronts and not as cheap as you want to believe.
C
Caesar Best on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

They have a lot of toys and household supplies, but the store is a mess and it's expensive too. Been there twice and was treated with suspicion twice, will not go back.

Write some of your reviews for the company Top 1 Toys Roha Shop

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *