Top Steigerbouw - Pallas Atheneplein 34

5/5 β˜… based on 1 reviews

Top Steigerbouw in Arnhem - Bouw - Topsteigerbouw.nl

Steigerbouw . Top Steigerbouw, steiger . steigers . steigerbouw Arnhem .steigerbouw Utrecht . steigerbouw Amsterdam . steigermateriaal . krimpfolie .

Top Steigerbouw in Arnhem - Bouw - Topsteigerbouw.nl

Rolsteigers

zijn steigers die bestaan uit één of meerdere werkvloeren en voorzien zijn van wielen waardoor ze verplaatsbaar zijn in tegenstelling tot vaste steigers. In tegenstelling tot vaste steigerconstructies mag een ervaren bouwvakker samen met zijn collega’s een rolsteiger opbouwen. Vaste steigers moeten worden opgebouwd door gecertificeerde steigerbouwers die in bezit zijn van het certificaat Steigerbouwer A of Steigerbouwer B. In plaats van vaste steigers zijn rolsteigers over het algemeen veel kleiner en van lichter materiaal gemaakt (aluminium in plaats van staal). Rolsteigers zijn systeemsteigers en kunnen daardoor eenvoudiger worden opgebouwd. Dit houdt in dat deze steigers bestaan uit vaste elementen die aan elkaar bevestigd kunne worden.

Contact Top Steigerbouw

Address :

Pallas Atheneplein 34, 6846 XA Arnhem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6846
Website : http://www.topsteigerbouw.nl/
Categories :
City : Arnhem

Pallas Atheneplein 34, 6846 XA Arnhem, Netherlands
a
anil sahin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

top kwaliteit!
top quality!

Write some of your reviews for the company Top Steigerbouw

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *