TotalEnergies Koog a-d Zaan - Westerkoogweg 2

4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact TotalEnergies Koog a/d Zaan

Address :

Westerkoogweg 2, 1541 TD Koog aan de Zaan, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7779
Postal code : 1541
Categories :

Westerkoogweg 2, 1541 TD Koog aan de Zaan, Netherlands
B
Brian Hendriks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Tankstation met een prijs, want het ligt dichtbij een snelweg. Alleen ligt het meer in een wijk dan bij een snelweg, de prijs is overbodig.
Gas station with a price, because it is close to a highway. Only it is more in a neighborhood than on a highway, the price is unnecessary.
L
Lea Lobbe on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede bediening en lekker goedkoop
Good service and very cheap
R
Robert de Groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Duur voor Zaanstad, maar heeft geen directe concurrent in deze hoek. Bandenspanning kost geld, maar wel gratis handschoenen en ramenwissers beschikbaar.
Expensive for Zaanstad, but has no direct competitor in this corner. Tire pressure costs money, but free gloves and wipers are available.
S
Stella van garderen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima tankstation. Vriendelijk personeel, als het rustig altijd in voor een luisterend oor. Een pomp waar ze je nog herkennen. Als mijn man aankomt en gaat afrekenen weten ze al precies wat hij er nog bij moet hebben. Ze vragen aan mijn man altijd hoe het thuis gaat, bieden echt een luisterend oor.
Great gas station. Friendly staff, when it's quiet always in for a listening ear. A pump where they still recognize you. When my husband arrives and checks out, they already know exactly what he needs. They always ask my husband how things are going at home, they really lend a listening ear.
R
Robert Van Noorden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service !!!
D
Davide Bettinetti on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Total
L
Leo van de Geer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Friendly and not too busy
A
Amadeus on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Just a normal gas station.

Write some of your reviews for the company TotalEnergies Koog a/d Zaan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *