TotalFit Fitnesscentrum Wehl - Beekseweg 29

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact TotalFit Fitnesscentrum Wehl

Address :

Beekseweg 29, 7031 AV Wehl, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 7031
Website : https://www.totalfitwehl.nl/contact/
Categories :
City : Wehl

Beekseweg 29, 7031 AV Wehl, Netherlands
M
Mt Tieben on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Beste uit de regio
Best in the region
H
Henny Andrea on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke, gezellige sportschool. Goede begeleiding.
Nice, cozy gym. Good guidance.
R
Ron Ruytinx on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne prettige sfeer om aan je conditie te werken
Nice pleasant atmosphere to work on your condition
S
Simon Huntink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Beste sportschool in de regio. Vriendelijk personeel met een gemoedelijke steer! Aanrader!
Best gym in the region. Friendly staff with a friendly steer! Recommended!
W
Wouter Molenaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijke begeleiding. Flink assortiment aan trainingsmateriaal.
Friendly guidance. Huge range of training materials.
J
Jansen K. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gemoedelijk en zeer betrokken bij de sporter. Altijd in om te helpen en te adviseren wat goed is qua oefeningen.
Friendly and very involved with the athlete. Always ready to help and advise what is good in terms of exercises.
J
Justin van Son on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kom hier nu voor ongeveer een jaar met volle tevredenheid. De sportschool is misschien niet erg groot en de apparaten zijn ook niet meer de modernste, maar het personeel is erg aardig en behulpzaam en ze komen ook graag een praatje met je maken als je met je oefening bezig bent. Misschien vind niet iedereen dit prettig, maar ik vind van wel, omdat dan de oefening gevoelsmatig sneller voorbij gaat :).
I have been coming here for about a year with complete satisfaction. The gym may not be very large and the equipment is no longer the most modern, but the staff are very nice and helpful and they also like to come and chat with you when you are doing your exercise. Maybe not everyone likes this, but I think so, because then the exercise passes over emotionally faster :).
J
Jan Maalderink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een hele fijne sportschool. En prima persoonlijke begeleiding. ?
A very nice gym. And excellent personal guidance. ?

Write some of your reviews for the company TotalFit Fitnesscentrum Wehl

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *