Toussaint Kleurmakers - Ambachtsweg 30

3.3/5 β˜… based on 3 reviews

Toussaint Kleurmakers – Gespecialiseerd en geprofileerd in diverse activiteiten van het schildersvak - Toussaintschilders.nl

Één team van kleurmakers

Toussaint kleurmakers is een in 1936 opgericht bedrijf welke zich met zijn vakbekwame medewerkers heeft gespecialiseerd en geprofileerd in diverse activiteiten van het schildersvak. Tevens hebben wij ons recent gespecialiseerd in houtherstel.

meer over ons

Contact Toussaint Kleurmakers

Address :

Ambachtsweg 30, 2641 KS Pijnacker, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 2641
Website : http://www.toussaintschilders.nl/
Categories :
City : Pijnacker

Ambachtsweg 30, 2641 KS Pijnacker, Netherlands
M
Marieke Coolen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Dees van Garderen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Kin Wing Kan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vroeg een offerte voor het schilderen van onze dakkapel omdat die als eerst aan de beurt was. Aangegeven dat van de zomer de rest van de buitenkant gedaan moest worden. Erg arrogant dat ze daar niet voor komen. Weet wel dat bij de volgende crisis zij mijn keuze niet zullen zijn.
Asked for a quote for painting our dormer window because it was the first time it was our turn. Indicates that the rest of the exterior had to be done this summer. Very arrogant that they do not occur there. Know that in the next crisis they will not be my choice.

Write some of your reviews for the company Toussaint Kleurmakers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *