Trimparcours Herperduin - Moormanlaan

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Trimparcours Herperduin

Address :

Moormanlaan, Herpen, Netherlands

Website : https://m.facebook.com/Herperduin/
Categories :
City : Herpen

Moormanlaan, Herpen, Netherlands
H
Hello ItsMe on Google

Heel mooi wandelgebied. Genoeg bankjes en prachtige uitzichten. Zeker aanrader !!
Very nice walking area. Enough benches and beautiful views. Certainly recommended !!
D
Dieneke van Heukelom on Google

Fijne plek om te wandelen met de hond of te rijden met je paard!
Great place to walk the dog or ride your horse!
L
Luc G. on Google

Mooie natuur, veel wander en fiets mogelijkheden. Tevens in de zomer kun je er ook zwemmen.
Beautiful nature, many hiking and cycling opportunities. You can also swim there in the summer.
B
Bas Wieringa on Google

Blijft leuk dit oefen parcours. Helaas missen enkele oefeningen maar alle houten onderdelen zijn nog stevig en splintervrij.
Remains nice this practice course. Unfortunately some exercises are missing but all wooden parts are still sturdy and shatterproof.
M
Michel Keijzers on Google

Herperduin is een hele mooie omgeving, zeker met de zandverstuiving (erg groot) en de 2 meren (kleine en grote), waarvan je in de grote kunt zonnen/zwemmen (geen faciliteiten, gratis, vrij ondiep). Verderop is een moeras. Het trimparcours is leuk (ben er al heel lang niet geweest en een paar oefeningen waren niet meer bijgehouden).
Herperduin is a beautiful area, especially with the shifting sand (very large) and two lakes (small and large), which you can sunbathe / swim in the large (no facilities, free, fairly shallow). Further on is a swamp. The trimming course is fun (I haven't been there for a long time and a few exercises were no longer kept).
H
Hans Heesakkers on Google

Wonderful
K
Kasper Spiro on Google

Nice in a forest
B
Bogdan Ratajczak on Google

Perfect place for famieles + nice biking path.

Write some of your reviews for the company Trimparcours Herperduin

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *