Uitvaartzorg Salland - Kruiwiel 1

5/5 β˜… based on 1 reviews

Uitvaartzorg Salland Erik Janssen - Hardenberg & omstreken - Uitvaartzorgsalland.nl

Uitvaartzorg Salland Erik Janssen - Uitvaartverzorger Erik Janssen regelt en verzorgt uw uitvaart in Hardenberg en omgeving.

Uitvaartzorg Salland Erik Janssen - Hardenberg & omstreken - Uitvaartzorgsalland.nl

Welkom bij Uitvaartzorg Salland Erik Janssen

Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland, regelt en verzorgt uitvaarten in de gemeente Hardenberg en omringende plaatsen.

Vanuit de rust werk ik samen met de nabestaanden, op weg naar een persoonlijk en
respectvol afscheid. Daarbij maakt het niet uit waar, hoe en of u verzekerd bent.

Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk het is een goede herinnering over te houden aan een afscheid. Daarom vind ik het belangrijk om in alle rust en met aandacht vorm te geven aan een persoonlijk afscheid. Hierin is er ruimte voor ieders wensen, deze kunnen traditioneel zijn of juist heel eigentijds.

Uitvaartzorg Salland

Waar staat Uitvaartzorg Salland Erik Janssen voor?

Toegankelijk

Door een zorgvuldige afstemming met u als nabestaanden zorg ik er in alle rust voor dat u de regelzaken rondom een uitvaart uit handen kunt geven. Mijn manier van werken is persoonlijk en informeel. In het eerste gesprek hoeft niet meteen alles geregeld te worden. Uit ervaring weet ik dat er juist tijd en rust nodig zijn om beslissingen te laten rijpen en stap voor stap te bepalen hoe de uitvaart moet worden vormgegeven. We werken samen, op weg naar een persoonlijk en respectvol afscheid.

Eigentijds

Door goed te luisteren en tussen de regels door te lezen, help ik om een uitvaart vorm te geven die past bij de wensen van de overledene en de nabestaanden. De partijen met wie ik samenwerk dragen er ook aan bij dat een uitvaart op een eigentijdse manier, maar met respect voor mooie tradities, ingevuld kan worden.

Vanuit verbinding

Om een uitvaart goed vorm te geven vind ik het belangrijk om de tijd, rust en ruimte te nemen. Met daarbij keuzevrijheid en aandacht, om samen met de nabestaanden tot een goede herinnering te komen. In alle rust luister ik naar het levensverhaal van uw overleden dierbare. Op deze manier kan ik iemand leren kennen om een uitvaart persoonlijk te maken.

De betrokkenheid van familie en vrienden is essentieel. Voor nabestaanden is het heel goed om actief betrokken te zijn bij een afscheid. Dat maakt de uitvaart persoonlijk, maar is ook goed voor de rouwverwerking. De nabestaanden ondersteun ik graag in hun wensen, hoe groot of klein deze ook zijn.

Ik ben er voor u.

Het maakt niet uit waar, hoe en of u verzekerd bent.

Uitvaartzorg Salland Hardenberg werkt met alle uitvaartverzekeringen samen.

Wat te doen bij overlijden?

Als het overlijden officieel is
vastgesteld door een arts
belt u mij 24/7 op onderstaand nummer en ik sta u bij.

0523 - 522 117

Contact Uitvaartzorg Salland

Address :

Kruiwiel 1, 7773 NL Hardenberg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7773
Website : http://www.uitvaartzorgsalland.nl/
Categories :
City : Hardenberg

Kruiwiel 1, 7773 NL Hardenberg, Netherlands

Write some of your reviews for the company Uitvaartzorg Salland

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *