V.C. Oostermoer - Asserstraat 23

3.8/5 β˜… based on 5 reviews

Volleybal in Gieten - VC Oostermoer - Kom Volleyballen! - Vcoostermoer.nl

Kom volleyballen bij VC Oostermoer in Gieten (Drenthe). We hebben verschillende teams op meerdere niveaus en voor alle leeftijden. Kom je ook volleyballen?

Volleybal in Gieten - VC Oostermoer - Kom Volleyballen! - Vcoostermoer.nl

De resterende competitiewedstrijden in het kalenderjaar 2021 worden uitgesteld. Dit geldt voor zowel de senioren- als de jeugdcompetities, de wedstrijden uit het regionale bekertoernooi en voor CMV- en recreanten toernooien.

Contact V.C. Oostermoer

Address :

Asserstraat 23, 9461 GB Gieten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 9461
Website : http://vcoostermoer.nl/
Categories :
City : Gieten

Asserstraat 23, 9461 GB Gieten, Netherlands
T
Tim Devries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Cor Weersing on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Berry Strik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Roelof Hooiveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

j
japie-aapie β€œD.G.E” Emmen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ggg
Ggg

Write some of your reviews for the company V.C. Oostermoer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *