VCZ - Schottershuizen 23

5/5 based on 1 reviews
Nog een paar dagen en dan is het zo ver! Het 45-jarig jubileumfeest van VCZ.Hieronder vind je het programma en alle informatie over deze feestelijke dag,Programma 4 juni? vanaf 13.00 uur - Welkom op Sportpark Woltingeslag (sportlaantje 4)? 13.30 uur tot 16.00 uur - Activiteiten - Crazy 88? 16.30 uur tot 18.00 uur - Foodtruck? vanaf 20.00 uur – Pubquiz (vanaf 16 jaar, kantine VV Zuid… lees verder...

Contact VCZ

Address :

Schottershuizen 23, 7921 TJ Zuidwolde, Netherlands

Postal code : 7921
Website : http://www.vcz-zuidwolde.nl/
Categories :
City : Zuidwolde

Write some of your reviews for the company VCZ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *