Veluws College Cortenbosch - Pr. Beatrixlaan 259

3.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Veluws College Cortenbosch

Address :

Pr. Beatrixlaan 259, 7312 DG Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 7312
Website : http://www.veluwscollege.nl/cortenbosch
Categories :
City : Apeldoorn

Pr. Beatrixlaan 259, 7312 DG Apeldoorn, Netherlands
S
Selin For Life on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lijkt mij een fijne school! Belachelijk wat nare mensen hier over zeggen! Volgend jaar ben ik hier!??
Sounds like a nice school to me! Ridiculous what nasty people say about this! Next year I'll be here! ??
A
Anouk L. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Waardeloze school die mensen aanmoedigd om anderen de grond in te trappen! Totaal geen aanrader als je wilt dat je kind een leuke middelbare schooltijd tegemoet gaat!
Worthless school that encourages people to kick others into the ground! Not recommended at all if you want your child to have a nice high school time!
A
Alanna The Lama on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik zit op deze school en daar ben ik blij mee ook! Deze school is super leuk net zoals alle docenten en ze doen ook veel tegen pesten dus voor mijn mening is het een top school?
I'm in this school and I'm happy with that too! This school is super fun just like all teachers and they also do a lot against bullying so in my opinion it is a top school?
D
Darian Klappe on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede school de vloeren zijn schoon helaas niet genoeg stoelen in de aula.
Good school the floors are clean unfortunately not enough seats in the auditorium.
D
Diply on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb hier er nog nooit les in gekregen maar de groene kleuren zien er leuk uit
Never had a lesson in this before but the green colors look nice
J
Julia Zegers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

koude lokalen mag geen jas aan, menneer stikkelman stuurt je eruit zonder reden.
cold classrooms are not allowed to wear a coat, mister Stikkelman sends you out for no reason.
J
JuJu on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De school was in het eerste en tweede matig geen genoeg stoelen en de laatste tijd zijn er 10 gevechten geweest in 1 week wat absurd is de school doet ook niks ertegen en houden alleen de leerlingen tegen en vervolgens lopen ze vrij rond in de aula dat veroorzaakt meer gevechten want dan weten de leerlingen dat ze niet zwaar worden gestraft
The school was mediocre in the first and second, not enough seats and lately there have been 10 fights in 1 week which is absurd the school does nothing about it either and only stops the students and then they walk around freely in the auditorium that causes more fights because then the students know that they will not be severely punished
E
Erick Bustillo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great high school

Write some of your reviews for the company Veluws College Cortenbosch

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *