Veranders - Landsmeerderdijk 98

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Veranders

Address :

Landsmeerderdijk 98, 1035 PX Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 1035
Website : http://www.veranders.me/
Categories :
City : Amsterdam

Landsmeerderdijk 98, 1035 PX Amsterdam, Netherlands
M
Maarten van 't Veld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Michiel Snijder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een toptrainingen. Op maat na m'n hernia ben ik er weer helemaal bovenop.
What top training. Tailored after my hernia, I am completely on top of it.
E
Esther Ayou on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het traject bij Veranders heeft me de ruimte en inspiratie gegeven om mijn leven op een positievere manier in te richten! Meer energie, beter in balans! Kleine stapjes naar een langdurig effect op mijn leven als geheel! Ik zou Leonie iedereen aanraden! Ze is een topper!
The program at Changes has given me the space and inspiration to organize my life in a more positive way! More energy, better balance! Small steps to a lasting effect on my life as a whole! I would recommend Leonie to everyone! She's a winner!

Write some of your reviews for the company Veranders

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *