Vereniging Familie Van Heek - Zonnebeekweg 114

4.7/5 based on 3 reviews
Vereniging Familie van Heek

 

De familie Van Heek heeft een indrukwekkende historie, eerst als horeca ondernemers in Delden, vervolgens als textielfabrikanten in Enschede en als hoeders van de Oost-Nederlandse cultuur en natuur. De fabrieken zijn verdwenen, maar veel van het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed van de Van Heeks, o.a. in de vorm van huizen en landgoederen, is bewaard gebleven. Ook nu nog zetten veel telgen van de familie zich actief in om voor de maatschappij waardevolle projecten te ontwikkelen en te beheren.

Op deze website kunt u daar meer over lezen. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via de Contact Pagina.

Nieuws

Op 26 november 2021 is Krik Heusdens – lid van onze vereniging – gepromoveerd op An Introduction to Modern ACL repair. In dit proefschrift wordt een nieuwe chirurgische behandeling van gescheurde voorste kruisbanden besproken, genaamd de voorste kruisband herstel techniek. In dit proefschrift wordt aangetoond dat de voorste kuisband kan genezen met de nieuwe operatietechniek, dat patiënten relatief snel herstellen, maar niet iedere patiënt met een gescheurde voorste kruisband met de nieuwe techniek behandeld kan worden en dat er meer gerandomiseerde studies nodig zijn met deze nieuwe techniek.

Contact Vereniging Familie Van Heek

Address :

Zonnebeekweg 114, 7546 RH Enschede, Netherlands

Phone : 📞 +87
Postal code : 7546
Website : https://www.familievanheek.nl/
Categories :
City : Enschede

Zonnebeekweg 114, 7546 RH Enschede, Netherlands
V
Veronique on Google

A
Arijan Meesters on Google

M
M W on Google

Alleen in het bos geweest. Mooi daar
Been alone in the woods. Nice there

Write some of your reviews for the company Vereniging Familie Van Heek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *