Villa Valentijn Middelburg B.V. - Rouaansekaai 61

5/5 β˜… based on 1 reviews

Home - Villa Valentijn Middelburg - Villavalentijnmiddelburg.nl

Kinderopvang

Villa Valentijn Middelburg is opgericht in 2002 en gevestigd aan de Rouaansekaai 61, centraal gelegen in Middelburg. In het uit 1950 daterende pand was tot voor kort een Sierpleisterij gevestigd. En is met haar 46 kindplaatsen groter dan men doet vermoeden.

Villa Valentijn Middelburg staat voor knusheid, gezelligheid, geborgenheid en duurzaamheid.

Villa Valentijn Middelburg ambieert een leuke, gezellige maar vooral professionele kinderopvang voor de kinderen, pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers te zijn en te blijven.

Buitenschoolse opvang

BSO Villa Valentijn Middelburg, opgericht in 2022, is gevestigd aan de Korte Burg 3 onderaan de voet van de Lange Jan, centraal gelegen in Middelburg.

Onze visie op kinderopvang

Villa Valentijn Middelburg vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een “zelfstandige” peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn Middelburg het stamgroepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de beroepskracht. De beroepskracht kan nooit de ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de beroepskracht een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen beroepskracht en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn Middelburg, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Middelburg het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg draagt dat iedere stamgroep een vaste beroepskracht heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld.

Bij Villa Valentijn Middelburg staat de ontwikkeling van het kind centraal

Contact Villa Valentijn Middelburg B.V.

Address :

Rouaansekaai 61, 4331 HC Middelburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8899
Postal code : 4331
Website : https://www.villavalentijnmiddelburg.nl/
Categories :
City : Middelburg

Rouaansekaai 61, 4331 HC Middelburg, Netherlands
j
jessica van den bosse on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Villa Valentijn Middelburg B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *