virtuele-roos - Esdoorndreef 20

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact virtuele-roos

Address :

Esdoorndreef 20, 6871 LH Renkum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 6871
Website : https://www.virtuele-roos.nl/
Categories :
City : Renkum

Esdoorndreef 20, 6871 LH Renkum, Netherlands
L
Liefs van Karin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jenneke was mijn persoonlijk assistent op het Peper in je business event wat ik organiseerde. Ze is praktisch, denkt mee, betrouwbaar en zeer klantvriendelijk. Wat erg fijn is dat je altijd van haar op aan kunt. Ze neemt taken uit handen, verwelkomt de gasten, bewaakt de tijd en is een echte toevoeging aan de dag. Heb jij een helpende hand nodig? Dan beveel ik Jenneke van harte aan!

Write some of your reviews for the company virtuele-roos

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *