Voetkundig Centrum Achterhoek - Houtsmastraat 11-C

5/5 based on 1 reviews

Voetkundig Centrum Achterhoek, Opleidingen en cursussen voor pedicures - Voetkundig-centrum-achterhoek.nl

Bij Voetkundig Centrum Achterhoek geven wij opleidingen en cursussen voor pedicures. Dat doen we in kleine groep, want persoonlijke aandacht is bij ons heel belangrijk.

About Voetkundig Centrum Achterhoek

Het is bij wet bepaald dat u, als zakelijke klant, geen recht hebt om uw bestelling, zonder opgaaf van reden te annuleren. Mocht een product verkeerd geleverd of beschadigd zijn, dan kunt u het product binnen 7 dagen na ontvangst aan ons retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor u. Voor het opnieuw te versturen product, zijn de verzendkosten voor Voetkundig Centrum Achterhoek.

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Voor het retourneren gebruikt u dit retourformulier.

Contact Voetkundig Centrum Achterhoek

Address :

Houtsmastraat 11-C, 7002 KA Doetinchem, Netherlands

Postal code : 7002
Website : https://www.voetkundig-centrum-achterhoek.nl/
City : Doetinchem

Houtsmastraat 11-C, 7002 KA Doetinchem, Netherlands

Write some of your reviews for the company Voetkundig Centrum Achterhoek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *