Voskamp Groep BV - Ulgersmaweg 49

4/5 β˜… based on 3 reviews

About Voskamp Groep BV

Een van de voornaamste doelen van de Voskamp Groep is het bijdragen aan de vermindering van een maatschappelijk probleem, door socialer te ondernemen. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij. Hier hecht de Voskamp Groep veel waarde aan.

 

Kijk hier voor meer  informatie over onze Co2 prestatieladder, Co2 Footprint en PSO

Contact Voskamp Groep BV

Address :

Ulgersmaweg 49, 9731 BL Groningen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +888
Postal code : 9731
Website : https://www.voskampgroep.nl/
City : Groningen

Ulgersmaweg 49, 9731 BL Groningen, Netherlands
D
Dennis Zijlema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jan Olthof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
R H Torrenga on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Voskamp Groep BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *