Vrije Baptisten Gemeente De Bron - Middelzeelaan 1

4.5/5 based on 8 reviews

De Bron | debronsneek - Debronsneek.nl

Onze missie

De Bron is een gemeente van christenen, die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt. 

 

Onze visie

Het goede nieuws van Jezus uitdragen, te beginnen bij onszelf, om dit daarna door te geven aan de buurt.

Onze passie

De liefde van Jezus drijft ons om aan ieder die ons ontmoet Christus te laten zien. 

Contact Vrije Baptisten Gemeente De Bron

Address :

Middelzeelaan 1, 8604 BH Sneek, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 8604
Website : http://www.debronsneek.nl/
Categories :
City : Sneek

Middelzeelaan 1, 8604 BH Sneek, Netherlands
F
Fré Riepma on Google

I
Inse Bonne on Google

Fijne gemeente
nice town
g
george borger on Google

Was een leuke ervaring met zeer leuke mensen
Was a nice experience with very nice people
N
NJ van Brug on Google

Zeer gastvrij, altijd welkom.
Very welcoming, always welcome.
A
Anne van der Kooi on Google

Fantastische gemeente, zondags 10.OO u PREACH, PRAISE en LOVE JESUS
Fantastic congregation, Sunday 10.00 am PREACH, PRAISE and LOVE JESUS
P
Piet Luhoff on Google

Bezoekje waard, wordt je blij van!
Worth a visit, will make you happy!
J
Jan Adamec on Google

Super
M
Mehdi Soleimani on Google

Goog

Write some of your reviews for the company Vrije Baptisten Gemeente De Bron

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *