Werk Stress - Kennemerstraatweg 464

5/5 based on 1 reviews

Werk Stress - Coaching, Trainingen & Workshops - Werkstress.nl

Werk Stress werkt voor organisaties die een stressspecialist willen inschakelen. Werk Stress is gespecialiseerd in preventie en behandeling van spanning gerelateerde klachten en biedt advies en hulp bij stress en burn-out. Je kunt bij Werk Stress terecht voor coaching, on-the-job coaching en korte èn inspirerende workshops & trainingen op het gebied van stresspreventie en stressmanagement.

About Werk Stress

Werk Stress is gespecialiseerd in preventie en begeleiding bij spanning gerelateerde klachten zoals stress en burn-out.

Je kunt bij ons terecht voor coaching en inspirerende workshops en masterclasses stresspreventie, time management en stressmanagement. En voor hèt online werkstress programma dat je individueel en in je eigen tempo kunt volgen.

Evidence-based

Coachen is vooral effectief als het proces doelgericht en methodisch is opgebouwd. Werk Stress werkt volgens de principes en werkwijze van evidence-based coaching. Coaching waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze effectief is. 

Ethische gedragscode

Werk Stress onderschrijft zowel de Ethische Gedrags Code voor trainers (Nederlandse Orde van Beroeps Trainers) als die van beroepscoaches (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches). Met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee wij werken. 

Oprichter van Werk Stress is Esther Nederkoorn. Erkend stress- en burn-out coach en trainer (o.a. NOBTRA, NOBCO en CRKBO).

Contact Werk Stress

Address :

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, Netherlands

Phone : 📞 +9978
Postal code : 1851
Website : http://www.werkstress.nl/
Categories :
City : Heiloo

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, Netherlands

Write some of your reviews for the company Werk Stress

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *