Western Union - J.P. Heijeplein 4

2.6/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Western Union

Address :

J.P. Heijeplein 4, 3314 SR Dordrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7878
Postal code : 3314
Website : https://locations.westernunion.com/nl/south-holland/dordrecht/4e65135222816ef4bd7a510fbe8d8552
Categories :
City : Dordrecht

J.P. Heijeplein 4, 3314 SR Dordrecht, Netherlands
A
Andrei Cirlig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Bert Blokland on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima service hier. Veel beter dan het grenswisselkantoor. Heb meerdere keren geld kunnen sturen naar Afrikaanse landen.
Great service here. Much better than the border exchange office. Have been able to send money to African countries several times.
C
Christel Van Leeuwen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verschrikkelijke man die daar staat!! Erg onvriendelijk. De eerst volgende keer krijgt hij de wind van voren! Daarbij kon de man mij het geld niet overhandigen omdat er niet voldoende geld was. Slechte zaak! En dan heel makkelijk zeggen dan komt u morgen maar terug. Ik sta er heel de week 8 uur lang. Ik geloof niet dat hij de enige is die moet werken!! Arrogante kwast!
Horrible man standing there !! Very unfriendly. The next time he gets the wind in front! In addition, the man could not hand me the money because there was not enough money. Bad thing! And then say very easily then you will come back tomorrow. I've been there for 8 hours all week. I don't believe he's the only one who has to work !! Arrogant brush!
A
Alina Haddocks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer slecht. Winkelbediende is erg grof en zeker niet klantvriendelijk. Zet grote mond en en deed gewoon lelijk. Door zo iemand wil ik zeker niet bediend worden. Jammer, slechte referentie voor Western Union. Terwijl WU op andere plekken super goed zijn. Het is gewoon de Cigo Polderman winkelbediende.
Very bad. Shop assistant is very rude and certainly not customer friendly. Put big mouth and and just did ugly. I certainly don't want to be served by such a person. Too bad, poor reference for Western Union. While WU are super good in other places. It's just the Cigo Polderman store clerk.
J
Jona Kiana on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hork van een vent. Echt een verschrikkelijke man. Zou geen winkel mogen runnen. 0 klantenservice.
Hork of a guy. Truly a terrible man. Shouldn't be running a shop. 0 customer service.

Write some of your reviews for the company Western Union

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *